Pismo Św.„Żywe jest bowiem słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.”

(Hbr 4,12)

Wielkie Oczy to niewielka parafia na obrzeżach Archidiecezji Przemyskiej. Sąsiaduje z Diecezją Zamojsko-Lubaczowską z jednej strony i Lwowską z drugiej. Liczy ok. 1200 wiernych. W ołtarzu głównym parafialnego kościoła centralne miejsce zajmuje Cudowny Obraz M. B. Pocieszycielki Strapionych ukoronowany prze Ojca Św., Św. Jana Pawła II w Krośnie w 1997 roku.

Do wielkoockiego Sanktuarium pielgrzymują ludzie z całej Polski, a także obcokrajowcy upraszając łaski dla siebie i swoich bliskich. Parafianie dość licznie uczestniczą w nabożeństwach i chętnie angażują się w życie kościoła.

Początkiem ub. r. J. E. ks. Arcybiskup Józef Michalik w Liście Pasterskim skierowanym do wiernych zaprosił dorosłych diecezjan do aktywnego udziału w liturgii. W odpowiedzi na to zaproszenie powstała w naszej parafii z inicjatywy POAK grupa dorosłych lektorów licząca 52 osoby. W związku z tym już od roku biorą oni czynny udział w liturgii słowa w każdej Mszy Św. niedzielnej i świątecznej.
W sobotę 17 stycznia br. obchodziliśmy pierwszą rocznicę aktywności w liturgii osób dorosłych. Uroczystości rocznicowe zapoczątkowała Msza Św. o godz. 17.00 w intencji wszystkich lektorów, której przewodniczył ks. proboszcz, Kustosz Sanktuarium Józef Florek z udziałem ks. wikariusza Witolda Orzechowskiego. W krótkiej homilii ks. proboszcz podkreślił ważność proklamowania słowa Bożego w liturgii, „Czytanie słowa Bożego podczas Ofiary Eucharystycznej pozwala lektorom na głębsze i bardziej wnikliwe poznanie słów Boga do człowieka , a także na większe poczucie wspólnoty”.

Po zakończeniu Mszy Św. odbyło się spotkanie lektorów w salce parafialnej, gdzie w radosnej atmosferze podjęliśmy wspólny śpiew kolęd przy pięknie ustrojonym i obficie zastawionym wigilijnymi potrawami stole.

Bogu Najwyższemu niech będą dzięki za pomyślną realizację tak wielkiego dzieła w naszej parafii. Serdeczne Bóg Zapłać wszystkim: kapłanom za zachętę i duchowe wsparcie tej cennej inicjatywy, a lektorom za roczną dyspozycyjność oraz wszelkie zaangażowanie w organizację rocznicowej uroczystości.

Edyta Pokraka, Anna Bałata

   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:00, 9:00, 11:00, 15:00

Dni powszednie
18:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2018