Rocznica komunii św.Pięćdziesiąt dni po Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wierni obchodzą Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dlatego też dzień ten nazywany jest Pięćdziesiątnicą. Ta uroczystość zajmuje drugie miejsce w pierwszeństwie obchodów liturgicznych, jest świętem ruchomym, kończącym okres Zmartwychwstania Pańskiego. Zielone Świątki, tak brzmi popularna, ludowa nazwa tej uroczystości. To jedno z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone już w czasach apostolskich. Dzień ten posiadał wtedy praktycznie tę samą rangę, co uroczystość Paschy.

 Jest to dzień, w którym wspominamy pamiątkę zstąpienia Ducha Świętego na Apostołów i Maryję, które dokonało się w wieczerniku. Zesłanie Ducha św. nieraz uważa się za początek Kościoła. Jest to niejako dopełnienie objawiania się Boga ludziom: Bóg Ojciec przebywa wraz z Izraelem w Starym Testamencie, Syn: Jezus Chrystus narodził się, umarł i zmartwychwstał, zaś Duch Święty zstąpił na Apostołów, Kościół pierwotny już w Nowym Testamencie, po wniebowstąpieniu Chrystusa.

Jak ważne jest to wydarzenie w dziejach Kościoła świadczy liturgia obowiązujaca w tą Uroczystość. Poza wstawkami z Uroczystości w Modlitwach Eucharystycznych, to wraz z Uroczystością Wielkanocną jedyny dzień, kiedy przed śpiewem Aklamacji - Alleluja, śpiewa się uroczysty hymn nazwany Sekwencją.

Ta piękna Uroczystość, w naszej parafii połączona była z dziękczynieniem dzieci, za dar przyjęcia Pana Jezusa pod postacią Komunii Świętej w zeszłym roku. Jednocześnie to także dziękczynienie każdego z nas, za ten wspaniały sakrament, który otrzymaliśmy.

 

 

Sekwencja o Duchu Świętym

 

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!
O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!
Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

 

 

   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:30, 10:30, 15:00

Dni powszednie
18:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2018