20150604 boze cialo 000Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: To jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane.
Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: To jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Eucharystia to wspaniały dar jaki otrzymaliśmy. Jezus pozostawia nam Swoje Ciało i Krew. „Bierzcie, to jest Ciało moje”Jest najważniejszym elementem życia. Jest to sakrament zjednoczenia. Godne przeżycie Tej Ofiary jest pokarmem dla duszy, lekarstem na wszelkie jej choroby. Najgorszą zaś rzeczą jest niegodne, świętokradzkie przyjęcie Komuni Świętej. Nieodpowiednie przeżycie, zachowanie, czy strój na Mszy Świętej. Jest to swoiste samobójstwo duchowe człowieka.

W Biblii wyrażenia Ciało i Krew oznaczające całość ziemskiego bytowania człowieka. Właśnie dziś obchodziliśmy sedno naszego bytowania, dziękowaliśmy za możliwość uczestniczenia w Uczcie razem z Panem. Boże Ciało, oficjalnie Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to liturgia ku czci Najświętszego Sakramentu.

W Polce jest to święto ruchome i przypada zawsze 60 dni po Wielkanocy, a więc po Niedzieli Trójcy Świętej. Z Bożym Ciałem związana jest także uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest obchodzona zaraz po oktawie Bożego Ciała, czyli w piątek osiem dni po Bożym Ciele.Po raz pierwszy w naszym kraju wprowadził tę uroczystość biskup Nakier w XIV. W kolejnym wieku na synodzie gnieźnieńskim uznano uroczystość za powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach w państwie.

W Polsce obchody uroczystości wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii. W tym roku procesja w naszej parafii od ołtarza I, który znajdował się przy kapliczce na małym rynku, przeszła ulicą Leśną do ołtarza II. Ołtarz ten zajdował się przy krzyżu stojącym obok drogi wiodącej na Żmijowiska. Powrót do świątyniu ulicą Dąbrowszczaków zatrzymał się przy ołtarzu III, ustawionym przy Synagodze. Ostatnie modlitwy odprawione zostały na ołtarzu polowym. Tam też odbyło się uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata.

Zapraszamy także do udziału w Mszach Świętych podczas Oktawy Bożego Ciała.


Zdjęcia z uroczystości w galerii.

   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:30, 10:30, 15:00

Dni powszednie
18:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2018