krosno 3To już osiemnasta rocznica od wizyty Jana Pawła II w Krośnie. 10 czerwca 1997 roku Papież na tamtejszym lotnisku, w obecności ponad 700 tysięcy wiernych, kanonizował Jana z Dukli oraz ukoronował trzy cudowne wizerunki Matki Bożej. Początkowo w to, że Ojciec Święty przybędzie do Krosna, prawie nikt nie wierzył. Władze miasta i kościelne udały się jednak do Watykanu z zaproszeniem Papieża do przybycia, otrzymawszy życzliwą, pozytywną odpowiedź.

Dla naszej parafii ta pielgrzymka była szczególnie ważna. W czasie uroczystej liturgii Jan Paweł II ukoronował naszą Matkę złotymi koronami. Słynący łaskami obraz do którego przybywali pielgrzymi z różnych zakątków, stał się w oczach wiernych i duszpasterzy cudownym. Po usilnych staraniach Biskupów i duszpasterzy z naszego regionu doszło do koronacji. W czasie homili Ojciec Święty powiedział:

Ziemia, na której stoimy, jest przesiąknięta i nabrzmiała świętością Jana z Dukli. Krocząc po tej ziemi, nakładacie na jego drogi wasze drogi życiowe.

Tutaj odczuwamy wszyscy w tajemniczy sposób owo ‘bogactwo chwały Jezusa Chrystusa objawiającej się w Jego świętych, o których pisał apostoł Paweł. Wydała bowiem ta ziemia wielu autentycznych świadków Chrystusa, ludzi, którzy w pełni zawierzyli Panu Bogu i poświęcili swoje życie dla głoszenia Ewangelii. Idźcie ich śladami! Wpatrujcie się w ich życie! Naśladujcie ich czyny, »aby świat widział wasze dobre uczynki i chwalił Boga, który jest w niebie«. Niech wiara, jaką św. Jan zasiał w sercach waszych praojców, rozrośnie się w drzewo świętości i niech »przynosi owoc obfity, i niech owoc ten trwa«.

Na tej drodze niech wam towarzyszy Matka Chrystusa, czczona w licznych sanktuariach tej ziemi. Za chwilę włożę korony na wizerunki Matki Bożej z Haczowa, Jaślisk i Wielkich Oczu. Niech będzie to wyrazem naszej czci dla Maryi oraz nadziei, że Swoim wstawiennictwem dopomoże nam wypełniać wolę Bożą do końca. Nauczyliśmy się w okresie tysiąclecia chrztu śpiewać: ‘Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam’.

Radujemy się, że wespół z nami czuwają wszyscy święci patronowie Polski. Radujemy się i prosimy za naród polski i Kościół na naszej ziemi - tertio millennio adveniente”.

Dzisiaj możemy dziękować za tak wspaniały dar, jaki otrzymaliśmy. Mamy słynący łaskami obraz Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w naszym Sanktuarium. Dziękujmy jej za tak wiele łask, które zostały wyproszone przez jej wstawiennictwo, i za to, że jest z nami.


Oto link do materiału video z portalu youtube, z Liturgii w Krośnie dnia 10.06.1997 r.

Warto obejrzeć i przypomnieć sobie to wspaniałe dla nas wydarzenie.

   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:30, 10:30, 15:00

Dni powszednie
18:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2018