201510Rozpoczynamy miesiąc październik, miesiąc poświęcony modlitwie Różańca Świętego. Modlitwie jakże prostej, a jednocześnie tak wzniosłej i owocnej. Różaniec był, jest dla chrześcijan umocniem duchowym i fizycznym, w walce ze złem, z problemami tego świata. Jest także przebłaganiem za słabości ludzikie. Mówiąc prościej modlitwa Różańcowa jest bronią we wszystkim.

"Podajcie mi moją broń" - mówił Ojciec Pio, gdy czuł, że traci siły w walce ze złem. - "Tym się zwycięża szatana" - wyjaśniał, biorąc do ręki różaniec. Jego słowa potwierdza patron proboszczów, Jan Maria Vianney, mówił; Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem.

Różaniec – to chrześcijańska modlitwa, nazywany był pierwotnie Psałterzem Najświętszej Maryi Panny. Właściwe od początku istnienia tej modlitwy funkcjonowały trzy części różańca. Zmiany dokonał papież Jan Paweł II listem apostolskim Rosarium Virginis Mariae z 16 października 2002 roku, wprowadzając nową część różańca, czyli Tajemnice Światła.

Modlitwa różańcowa nie polega tylko na powtarzaniu poszczególnych modlitw. Modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo mają być pomocą do rozważania tajemnic Ewangelii i to właśnie medytacja a tym samym spotkanie z żywym Jezusem Chrystusem i Jego Matką jest istotą modlitwy różańcowej. W dzisiejszych czasach, różaniec zaczyna kojarzyć się z modlitwą, która pozostaje domeną starszych osób. Niestety trzeba przyznać, że coraz mniej ludzi odmawia tą piękną, tradycyjną modlitwę. Z drugiej strony jednak możemy zauważyć, że Różaniec wciąż jest żywy w Kościele!

 

Część pierwsza — tajemnice radosne  

 Odmawia się w poniedziałki i soboty.

 • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 • Nawiedzenie świętej Elżbiety
 • Narodzenie Jezusa
 • Ofiarowanie Jezusa w świątyni
 • Odnalezienie Jezusa w świątyni

Część druga — tajemnice światła

Odmawia się w czwartki.

 • Chrzest Jezusa w Jordanie
 • Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
 • Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
 • Przemienienie Pańskie na górze Tabor
 • Ustanowienie Eucharystii

Część trzecia — tajemnice bolesne  

Odmawia się we wtorki i piątki.

 • Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
 • Biczowanie Jezusa
 • Cierniem ukoronowanie Jezusa
 • Dźwiganie krzyża na Kalwarię
 • Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Część czwarta — tajemnice chwalebne 

 Odmawia się w środy i w niedziele.

 • Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
 • Wniebowstąpienie Chrystusa
 • Zesłanie Ducha Świętego
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

 

   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:30, 10:30, 15:00

Dni powszednie
18:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2018