20151111 swieto niepodleglosci"Chcemy wyrazić naszą wdzięczność Bogu za dar wolności. Chcemy również wspomnieć,  z wdzięcznością wszystkich ludzi, dzięki którym możemy być wolni. Chcemy także zawierzać przyszłość naszą,  przyszłość naszego kraju." Tymi słowami Ks. Proboszcz rozpoczą homilię, skierowaną do zebranych na uroczystej liturgii w rocznicę odzyskania niepodległości.

Każdy kto zna historię Polski - a z założenia każdy prawdziwy Polak-Patriota powinien ją znać - wie że jest ona trudna. Usłana licznymi walkami, cierpieniem, ale także pełna wiary i zasad. Historia, gdzie dla większości najważniejsze było przesłanie zawarte w dewizie "Bog - Honor - Ojczyzna".

Bóg - wiara, ufność temu który nas stworzył, siła płynąca z modlitwy. Honor - przestrzeganie zasad, praw, norm, obyczajów i obowiązków, względem siebie i innych. Ojczyzna - umiłowanie ziemi, roli, kraj nie tylko jako miejsce zamieszkania, ale także bezcenna wartość tradycji.  Ta dewiza była mottem życia dla wielu Polaków, a jak jest dzisiaj?

Na jednym z forów internetowych, ktoś zamieścił brutalny wpis, ale trafnie odpowiadający na to pytanie. "Bóg  jest, to niech będzie, byleby mnie nie ograniczał. Ojczyzna jest wszędzie, wielokulturowość mnie rozwija wiec czemu ma ograniczać mnie teren. Honor to obrona przed gorzką prawdą  o nas samych, płynącą z ust innych." Jakże smutne to słowa. Jakby na ich potwierdzenie można przywołać inny fakt. W czasie wieczornej Mszy św. ks. Wikariusz polecił Bogu młodzież modląc się o światłość Ducha Świętego dla nich. Przywował statystykę, że aż jedna trzecia młodych uciekłaby z Polski, gdyby musiała walczyć w obronie swojej ojczyzny. Zatrważające, ale to nie koniec. Z tej samej ankiety 15% młodych nie jest dumnych z bycia Polakiem, a dla 10% losy Polski nie są ważne. Co więc dzisiaj jest najważniejsze, troska tylko o samego siebie? Czy poświęcenie tych, którzy odważnie stawali w obronie Ojczyzny idzie na marne? Czy czasem, gdy patrzą oni z góry na naszą ojczyznę myślą, że nie warte było to poświecenie?

Niepodległość to znane nam pojęcie, ale powinno być także pielęgnowanie czynami. Nieodłącznie wiąże się ono z patriotyzmem i historią. Na różne sposoby można być patriotą i dbać o naszą kulturę i tradycję. Niepodległość to dar, dany nam od Boga, a wywalczony przez ludzi, którzy ukochali  swoją Ojczyznę ponad wszystko, ponad własne życie. To ich życie, jest częścią naszej wolności. Warto, abyśmy o tym zawsze pamiętali.

   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:00, 9:00, 11:00, 15:00

Dni powszednie
18:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2018