201512 roratyWraz z pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny, rok który przyniesie nam kilka ważnych wydażeń w polskim Kościele. Tegoroczny Adwent zbiega się z początkiem obchodów rocznicy 1050-lecia chrztu Polski, Jubileuszowym Rokiem Miłosierdzia. Obok tych jubileuszy mamy jeszcze Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.

29 listopada 2015 r. - rozpoczęcie roku jubileuszowego chrztu Polski w diecezjach.
8 grudnia 2015 r. - inauguracja przez papieża Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.
14-16 kwietnia 2016 r. - centralne obchody kościelno-państwowe 1050. rocznicy chrztu Polski w Gnieźnie i Poznaniu.
3 maja 2016 r. - Jubileuszowy Akt zawierzenia NMP Królowej Polski na Jasnej Górze.
20-25 lipca 2016 r. - Światowe Dni Młodzieży w diecezjach Polski.
25-31 lipca 2016 r. - Światowe Dni Młodzieży w Krakowie z papieżem Franciszkiem.
Październik 2016 r. - pielgrzymka narodowa do Rzymu.
20 listopada 2016 r. - Akt oddania Ojczyzny Chrystusowi Królowi w Łagiewnikach, zakończenie obchodów rocznicy 1050-lecia chrztu Polski, dziękczynienie za Światowe Dni Młodzieży, zakończenie Roku Miłosierdzia.

Adwent to czas oczekiwania i przygotowania na przyjście Pana Jezusa. Ks. Proboszcz w czasie homilii przedstawił dwie postawy. Jedna z nich to oczekiwanie bierne. To tak jak uczeń mający egzamin za miesiąc nie przykłada przez ten czas żadnych starań w naukę. Czas mija, przychodzi egzamin i jest rozczarowanie. Adwent można przeżyć także jako czas pracy. Podobnie jak uczeń, który codziennie przez miesiąc podejmuje trud nauki, i gdy przychodzi egzamin ma spokój, bo wie, że umie, że należycie się przygotował i zdaje go bardzo dobrze. Warto dlatego, aby nasz czas oczekiwania na przyjście Pana, oczekiwanie na Narodzenie, ale także na Jego powtórne przyjście,  nie był bierny, ale pracowity. Warto na ten czas podejmować postanowienia. Takie postanowienia, którymi będziemy walczyć z naszymi słabościami. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach, ktorych tematem przewodnim będzie przygotowanie do rocznicy chrztu Polski, poprzez historię związaną z naszą ojczyzną, oraz ważnymi postaciami, polskimi świętymi, od św. Wojciecha do św. Jana Pawła II. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach roratnich o godzinie 17:00.

11 kwietnia 2015 r. Papież Franciszek ogłosił bullę o Jubileuszowym Roku Miłosierdzia. Jubileusz Miłosierdzia rozpocznie się w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia). Szczególny dzień dla nas, z racji odpustu parafialnego. Rok zakończy się 20 listopada 2016 roku w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Nasze Sanktuarium będzie jednym z kościołów stacyjnych Roku Świętego. Każdy wierny, codziennie będzie mógł uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Więcej na temat Roku Miłosierdzia będziemy mogli dowiedzieć się już 8 grudnia, w kościele, oraz na naszej stronie parafialnej.

Rok liturgiczny rozpoczyna się z początkiem adwentu, a kończy Uroczystością Chrystusa Króla. W tym roku obowiązuje cykl niedzielny Słowa Bożego - C, zaś powszedni cykl - II. Cykl niedzielny i powszedni związany jest z czytaniami przeznaczonymi na dany dzień.

   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:00, 9:00, 11:00, 15:00

Dni powszednie
17:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2017