Odpust parafialny

"Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć."
(Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny "Ineffabilis Deus" z 8 grudnia 1854 roku - Piusa IX)

Dzień 8 grudnia, to dla naszej parafii czas szczególny. Przeżywamy bowiem, odpust parafialny. Odpust ku czci Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, której imię nosi nasza świątynia. W tym roku nie tylko dla nas, ale także dla naszej Ojczyzny i świata to czas szczególny. Bowiem na tę uroczystość przypada rozpoczęcie Świętego Roku Miłosierdzia.

"Bądź pozdrowiona, bez zmazy poczęta, w której przedwieczne zamieszkało Słowo. Bądź pozdrowiona o Maryjo Święta, Bądź pozdrowiona Królowo.
Umiłowani w Chrystusie Panu.

Tak dziś wołamy za poetą, w święto Niepokalanego Poczęcia NMP. I to szczególnie w tej świątyni, bo przecież odpust parafialny, bo przecież moi drodzy, także i w tej świątyni króluje nad nami Matka Boża Pocieszenia (...) Nastrój powagi i zadumy w adwencie dziś został przerwany radosnymi śpiewami. Dlaczego właśnie w adwencie Kościół obchodzi tak piękną, radosną uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP?" - tymi słowami rozpoczął homilię w uroczystość parafialną ks. Mieczysław Stopa, który przewodniczył sumie odpustowej.

W czasie Mszy świetej, kapłani uroczyście rozpoczęli w naszej świątyni obchody Roku Świętego - Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. 

Nawiązując do tej chwili, Ks. Proboszcz z Michałówki przytoczył fragment bulli papieskiej Misericordiae Vultus: "Są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy wzywani, aby utkwić wzrok w miłosierdziu, byśmy sami stali się skutecznym znakiem działania Ojca. Z tego właśnie powodu ogłosiłem Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła, by uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym. Rok Święty zostanie rozpoczęty 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny".

"Ta data (8 grudnia) wyraźnie wskazuje intencje papieża - powiedział ks. Mieczysław - Chodzi o to, byśmy refleksje nad Bożym Miłosierdziem rozpoczęli od spojrzenia na Maryję, na jej Niepokalane Poczęcie, oraz także na poczęcie jej Syna, Jezusa Chrystusa (..) Bożego Miłosierdzia potrzebujemy niezależnie od tego, czy mamy tę świadomość, czy też nie. Szczególnie wtedy, to miłosierdzie potrzebujemy, gdy brak nam tej świadomości, że jesteśmy ludźmi słabymi, ludźmi grzesznymi.'' W dalszych słowach ks. Mieczysław przedstawił znaczenie Niepokalanego Poczęcia Maryi, Jej wybranie przez Boga na Matkę Jezusa, oraz znaczenie tego cudownego daru dla nas wierzących. Zwrócił też uwagę na szczególny kult Maryi w naszej Ojczyźnie i jego historię.

   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:00, 9:00, 11:00, 15:00

Dni powszednie
18:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2018