20151211 swieca 1050lecia chrztuWraz z Uroczystością odpustową ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP rozpoczęliśmy w naszej parafii obchody Jubileuszowego Roku Miłosierdzia i 1050. rocznicy Chrztu Polski. W czasie uroczystej liturgii została zapalona świeca symbolizująca ten piękny czas łaski. Światło to zostało przekazane do poszczególnych parafii naszego dekanatu, a odebrane zostało przez delegacje z tych parafii na czele z kapłanami. 

"Na początku roku liturgicznego, w I Niedzielę Adwentu, w katedrze zostały pobłogosławione świece. Jedna z tych świec jest tutaj, za chwilę zostanie ona zapalona od Paschału, a od niej zostaną zapalone świece, które zostaną przekazane do poszczególnych parafii.

Obchodzimy 1050-lecie Chrztu Polski. Ta świeca ma nam przypominać, o tym największym darze Bożego Miłosierdzia, największej łasce. Największą łaskę jaką człowiek otrzymuje, to jest łaska chrztu i dziecięctwa Bożego. I kiedy te świece przyjdą do naszych parafii, kiedy je do nich zaniesiemy, one mają nam to przypomnieć - jestem dzieckiem Boga, jestem obdarzony Bożym Miłosierdziem.

Panie Jezu Chryste, Ty nauczałeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec Nasz niebieski. I powiedziałeś nam, że kto widział Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnice i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o raju. Pozwól nam tak wysłuchać słów,  które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego z nas - "O gdybyś znała dar Boży" - Ty który jesteś obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego, Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie. Spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana Zmartwychwstałego i uwielbionego. Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabości po to, aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie.
Niech każda osoba, która się do niech zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga. Poślij Twego Ducha i uświęć wszystkich nas jego namaszczeniem, aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem, mógł nieść Dobrą Nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.
Prosimy Cię o to, za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia. Ciebie, który z Ojcem i Duchem św. żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pamiętajmy, że stąd wzięliśmy to światło i tutaj przychodźmy po łaski. Pamiętajmy, że ten kościół jest kościołem jubileuszowym. W najbliższą niedzielę zostanie otwarta Brama Miłosierdzia. Kiedy będziemy wchodzić w te drzwi, to wchodzimy w Bramę Miłosierdzia. Każda nawet najkrótsza pielgrzymka może być połączona z odpustem zupełnym. Może być tak, że powiemy iż rozpoczęła się jakaś uroczystość, zapaliliśmy świece i nic. Może tak być, ale tak nie powinno być. Ta świece symbolizuje łaskę, którą możemy naprawdę czerpać w tym roku ogromnymi porcjami, nieograniczonymi. A najistotniejsze, że możemy codziennie zyskiwać odpust zupełny.  Wyobraźcie sobie, gdybyśmy do tego podeszli poważnie, to możemy mieć przez całą wieczność kilkuset orędowników w Niebie. Bo jeśli zyskamy odpust zupełny i wyzwolimy kogoś z czyśćca, to będzie on w Niebie. My zapomnimy, że ten rok był, bo taka jest nasza natura, że zapominamy, ale oni nie zapomną tych wszystkich łask, któreśmy dla nich wyprosili, a przede wszystkim łaski Nieba. Dlatego warto podjąć wysiłek, żeby nie powiedzieć - jeszcze jedna jakaś uroczystość,  jeszcze jakiś rok ogłoszony. Juz nie wiadomo co obchodzić, czy chrzest obchodzić, czy miłosierdzie. Chrzest jest największym wyrazem Bożego Miłosierdzia, wiec wszystko razem. Odpust zupełny już dla nas, tu na ziemi jest ważny. Bo żeby zyskać odpust zupełny trzeba być w stanie łaski. Trzeba się o to postarać. Jeśli chcemy zyskać odpust zupełny musimy sobie wzbudzić w duszy akt miłości do Boga. Święci powiadają, że ten akt miłości ma większą zasługę przed Bogiem, niż gdybyśmy nie wiem co wyrabiali. A więc to jest najważniejsze, nauczyć się się wzbudzić w sobie akt miłości do Boga. Skoro miłuję Boga, to niechce go obrażić grzechem, chociażby lekkim. To jest pierwszy element każdego odpustu. A następnie przystępujemy do Komunii św. i modlimy się w intencjach Ojca Świętego.

Drodzy nie zmarnujmy tego roku. Naprawdę przez naszą Ojczyznę, przez cały świat może przejść ogromna, potężna fala Bożej łaski, a może nie być nic. To zależy od nas, od naszego wysiłku. Uwierzmy w moc Bożej łaski. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przybyli, delegacjom na czele z kapłanami, księdzu Dziekanowi, również księdzu Krzysztofowi z diecezji zamojsko-lubaczowkiej. Niech ten rok, który rozpoczęliśmy dzisiaj tak uroczyście,  będzie dobrze przez nas wykorzystany. Niech Maryja Niepokalana uczy nas, jak czerpać od Boga łaski."

Słowa ks. Proboszcza Jóżefa Florka na rozpoczęcie obchodów Jubileuszowego Roku Miłosierdzia i 1050. rocznicy Chrztu Polski

 

Diakonia Muzyczna

 

   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:00, 9:00, 11:00, 15:00

Dni powszednie
18:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2018