Akcja KatolickaParafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Wielkich Oczach w kadencji 2012 – 2015

POAK w Wielkich Oczach skupia 13 członków w tym 2 wspierających oraz 2 kandydatów.

Niniejsze sprawozdanie  uwzględnia następujące dziedziny pracy:

I. Formacja duchowa członków AK:

 • udział w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych poprzedzonych uczestnictwem we Mszy Św. z aktywnym udziałem w liturgii poświeconych: rozważaniu materiałów formacyjnych wg zaleceń DIAK, zgłębianiu treści Pisma Św., dzieleniu się wiarą oraz refleksjami  z mediów katolickich i indywidualnymi świadectwami,
 • udział członków POAK w formacji poza parafialnej: dniach skupienia (wiosennym i jesiennym) oraz corocznych pielgrzymkach AK do  Strachociny (Sanktuarium św. Andrzeja Boboli), Częstochowy (pielgrzymka Krajowa AK) i Przemyśla (Święto Patronalne AK i KSM w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata),
 • udział w spotkaniach dekanalnych opłatkowo-kolędowych członków AK oraz zorganizowanie spotkania w naszej parafii,
 • projekcja filmu pt. "Niezłomny Patron Polski"  o św. Andrzeju Boboli – patronie AK, o Jego bogobojnym i heroicznym życiu, męczeńskiej śmierci oraz losach pośmiertnych umęczonego ciała,
 • udział członków POAK w parafialnych rekolekcjach, nabożeństwach, spotkaniach, np. Ruchu Światło-Życia, Jerychu Różańcowym itp.,
 • formacja prezesa POAK poprzez: udział  każdego roku w 2 dniowych rekolekcjach w Strachocinie i  Radzie DIAK oraz w Kongresie Krajowym AK w Krakowie (17-20.09.2015 r.).

II. Uczestnictwo POAK w życiu parafialnym:

 • zorganizowanie grupy lektorów dorosłych i od dn. 1 lutego 2014 r. ich udział w liturgii słowa każdej Mszy Św. niedzielnej i świątecznej oraz spotkania kolędowego w I rocznicę aktywności,
 • organizacja spotkań z seniorami 2-3 razy każdego roku,
 • organizacja corocznych obchodów Parafialnego Dnia Chorych (11.03),
 • organizacja pielgrzymek parafialnych: 5 jednodniowych i 3 dwudniowe,
 • organizacja 3 wyjazdów parafian do kina Helios w Rzeszowie,
 • włączenie się corocznie w organizację spotkania dzieci ze św. Mikołajem,
 • aktywny udział w każdego roku w uroczystościach i świętach m.in. przygotowanie ołtarza na uroczystość Bożego Ciała, udział w procesji, przeprowadzenie nabożeństw (Droga Krzyżowa i Różańcowe), odpustach parafialnych i kolejnych rocznicach koronacji obrazu M.B. Wielkoockiej (praca w kuchni),
 • pomoc w organizacji pielgrzymki Róż Różańcowych (2012 r.),
 • organizacja wieczoru jasełkowo-kolędowego w świetlicy gminnej (2012 r.),
 • zorganizowanie paczek na jałmużnę wielkopostną  (2012 r., 2013 r.),
 • organizacja parafialnego etapu konkursu papieskiego wśród uczniów gimnazjum (2013 r., 2014 r.),
 • zorganizowanie spotkania przy grillu dla ministrantów (2014 r.),
 • troska o kapłanów: organizacja świętowania ich dni Imienin i Urodzin, Dnia Kapłana, pożegnań odchodzących księży wikariuszy, organizacja wyjazdu parafian do Ustrzyk Dolnych (odwiedziny u ks. Witolda) i na pogrzeb oraz nawiedzenie grobu śp. ks. Józefa Kluza (2014 r., 2015 r.).

III. Działalność poza parafialna:

 • udział w festynach AK Archiprezbiteratu Jarosławskiego z występem grup parafialnych (lata 2012 – 2014),
 • organizacja spotkania seniorów z terenu powiatu lubaczowskiego (2013 r.),
 • zorganizowanie spotkania opłatkowo–kolędowego dla członków AK Dekanatu Radymno II (2015 r.),
 • włączanie osób z sąsiednich parafii do udziału w wyjazdach (pielgrzymki, kino),
 • wpłata na media katolickie: TV Trwam i Radio Fara (2014 r., 2015 r.),
 • organizacja zbiórki makulatury na rzecz budowy studni na misji w Afryce (3 etapy – ponad 10 ton surowca),
 • finansowanie każdego roku edukacji dziecka z misji w Kamerunie,
 • prezentacja działalności POAK w Radio FARA (2014 r.).

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie  pragnę  złożyć serdeczne  Bóg zapłać  ks. Józefowi Florkowi, Asystentowi POAK za stałe czuwanie nad naszą formacją, ciągłe motywowanie nas do pracy oraz ogromną cierpliwość i wyrozumiałość dla naszych działań. Składam podziękowanie ustępującemu Zarządowi POAK za życzliwą współpracę, wszelką aktywność i dyspozycyjność. Dziękuję wielkiej rzeszy parafian za wspieranie naszej działalności i chętnie oferowaną wszelką pomoc.

A nade wszystko:

Bogu Najwyższemu niech będą dzięki za dar powołania nas do apostolstwa w Akcji Katolickiej i możliwość służenia Kościołowi oraz wspierania ks. Proboszcza w jego działalności.

Za ustępujący Zarząd POAK w Wielkich Oczach: Prezes A. Bałata

   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:00, 9:00, 11:00, 15:00

Dni powszednie
18:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2018