20160210 sroda popielcowaŚroda Popielcowa rozpoczęła okres pokuty i nawrócenia. Wielki Post to czas przygotowania do Świąt Paschalnych. Rozpoczynając okres Wielkiego Postu, w czasie liturgii na naszych głowach spoczął popiół. Znak żałoby i pokuty, a także symbol przemijania i upływu czasu, znany w wielu kulturach i tradycjach. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w. W 1091 r. papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele.

W tym też czasie ustalono, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku.

Czas Wielkiego Postu możemy przeżyć na wiele sposobów. Może to być czas gorliwej modlitwy, czas prawdziwej poprawy.  W którym to będziemy starali się pracować nad naszym życiem,  aby było ono lepsze. Jednakże czas ten może być także czasem zwyczajnym, tak jakby był to okres zwykły,  może to być także czas stracony. To od nas samych zależy, jak ten okres przeżyjemy,  przepracujemy i jak przygotujemy się do Triduum Paschalnego.

Modlitwa, post i jałmużna, to trzy elementy, które od wieków są częścią Wielkiego Postu. Modlitwa, wiadomo czym jest. Może się ona przejawiać na różne sposoby, np. uczestnictwo w Nabożeństwach Męki Pańskiej, dobre przeżycie rekolekcji, własna modlitwa, czy zanurzenie się w tajemnicę śmierci Jezusa, poprzez rozmyślania i analizę literatury kościelnej.  

Jałmużna, przejawia się nie tylko w uczynkach ofiarowania pieniędzy potrzebującym. Równie ważne są inne formy jałmużny. Może to być pomoc duchową, materialna i fizyczną względem osób potrzebujących, jakieś drobne gesty wobec osób potrzebujących i cierpiących. Przejawem jałmużny jest także pamięć modlitewna za osoby, które tej modlitwy potrzebują, za zmarłych,  za chorych, za walczących z nałogami. Efektem dobrej jałmużny, jest nasza radość, która wypełnia nas, po spełnieniu dobrego uczynku. Miłosierdzie, które jest istotą Wielkiego Postu. Miłosierdzie świadczymy poprzez słowa, czyny i modlitwę za bliźnich. 

Trzeci element to post. W dzisiejszych czasach, gdzie dominuje globalizacja, codziennością jest dostęp to wszelkich dóbr, a technika jest wszechobecna, post utracił swoje pierwotne znaczenie. Post kojarzy się głównie ze wstrzemięźliwością od pokarmów.  Dziś post przyjmuje różne formy, głównym jest praca nad sobą,  nad naszym życiem.  Walka z tym co nas więzi,  co zajmuje nam czas, a nie jest nam potrzebne do lepszego życia,  oraz z tym, co nas niszczy.

W czasie homilii w Środę Popielcową Ks. Proboszcz mówił: "Dzieła pokuty, to różnego rodzaju wyrzeczenia, nie jakieś dziwaczne, wymyślone,  ale wyrzeczenia tego wszystkiego co nas więzi, co przejmuje kontrolę nad naszym życiem. Są to różnego rodzaju nasze nałogi. Mogą być to różnego rodzaju używki, telewizja, internet, alkohol. Zakładają ona na człowieka jakby kajdany. Prawdziwy post, to rozerwać więzy zła. Dojrzałe życie polega na tym, że człowiek korzysta z wszystkiego, a nie jest niewolnikiem niczego. Więc korzysta z tych wszystkich zdobyczy techniki, które są potrzebne. Kiedy jednak człowiek staje się niewolnikiem, to trzeba podjąć wewnętrzna walkę."

Nieustannie należy toczyć walkę ze złem. Różne są jego formy.  W homilii w I Niedzielę Wielkiego Postu, Ks. Wikariusz nawiązując do Słów Ewangelii o kuszeniu Jezusa na pustyni, przedstawił obraz pt. Czerwony rybak. Obraz ten przedstawia rybaka, który trzyma wędkę, a na haczyku zamiast przynęty dla ryb, znajduje się  przynęta dla ludzi. Są tam: złoto, pieniądze, perły, korona, miecz i wino. Każde z tych rzeczy symbolizuje ludzką słabość,  którą diabeł kusi człowieka. Nie jest powiedziane, żeby unikać całkowicie tych dóbr.  Ważne jest jednak, żeby człowiek korzystał z nich mądrze, mają służyć w czynienia dobra. Są one przecież także dziełem Boga i maja służyć człowiekowi, a nie człowiek im! 


Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w nabożeństwach Męki Pańskiej oraz zbliżających się rekolekcjach ewangelizacyjnych. 

Droga Krzyżowa - w piątki o godz. 17:00

Gorzkie Żale - w niedziele o godz. 15:00


Znamię ciemnej grudki czyli Popielec

Od ciemnej grudki prochu, którą smolisz ręce,
Z namaszczeniem rzuconej w Popielcową Środę -
Cichutka radość wzbiera. O, rzuć prochu więcej,
Na warkocz, na czuprynę, w książeczki, na brodę...
Bo przecież od tej grudki - wiosna w drzwiach kościoła.
 
Będzie więcej spowiedzi i dobrych przyrzeczeń -
Wiele rzeczy skradzionych powróci w czas krótki -
A wszystko się rozpocznie po prostu od Środy,
I właśnie od popiołu... od smolącej grudki.

ks. Jan Twardowski

   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:00, 9:00, 11:00, 15:00

Dni powszednie
18:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2018