1050 rocznica chrztu PolskiŚwięto Flagi - 2 maja tego roku w naszej parafii miało szczególny wymiar.

Podczas Mszy św. strażacy z naszej OSP składali dziękczynienie Bogu za bezpieczną służbę na rzecz mieszkańców i prosili o jak największą  "bezczynność" w kwestii walki z żywiołami.

Po liturgii, z inicjatywy POAK odbyły się obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. W ramach comiesięcznego czuwania papieskiego zaprosiliśmy parafian na "wędrówkę śladami przeszłości" przedstawiając montaż słowno-muzyczny poświęcony temu ważnemu wydarzeniu.

Narratorzy snuli opowieść o Polsce z czasów Mieszka I przerywaną recytacją wierszy przez uczniów oraz pieśniami. Podkreślono historyczne znaczenie decyzji naszego władcy, który przed wiekami wprowadził chrześcijańską wiarę i zintegrował pogańskie  plemiona.

Na zakończenie, w nawiązaniu do wielkich postaci 1050-letniej historii naszej ojczyzny, którzy wsławili się w szerzeniu wiary chrześcijańskiej, wspomniano apostoła wszech czasów - św. Jana Pawła II.

Program był dla parafian okazją do powtórki z historii, ale również wspaniałą lekcją patriotyzmu. Doniosłość tego wydarzenia  podkreślała wymowna dekoracja, a także ubrani w kontusze recytujący uczniowie.

Wystąpili:
- jako narratorzy: Pani Elżbieta H. oraz Pan Jan K.,
- recytatorzy: Anna S., Wiktoria S., Jakub M., Martyna G., Jakub K., Krystian P., Łukasz Z., Katarzyna P., Grzegorz P., Zuzanna W., Kinga S., Przemysław M.,
- oprawa muzyczna: organista - Kamil W.

Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać, również P. Dorocie S. za  pomoc w dekoracji , P. Elżbiecie N. za konsultację historyczną, a dyr. ZSP P. Jadwidze P. za użyczenie strojów.

"Potrzeba nam dziś silnego zawierzenia Chrystusowi – tak, jak to czyniła Maryja oraz poczucia odpowiedzialności za wiarę naszą i następnych pokoleń… Musimy też zdać sobie sprawę z tego, że każdy z nas jest odpowiedzialny za swoja wiarę… Wiara bowiem może w nas się umacniać, wzrastać, ale też może słabnąć, możemy ją nawet stracić przez nasze niedbalstwo" – mówił kardynał Zenon Grocholewski w łódzkiej kolegiacie na rozpoczęciu obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski.

   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:00, 9:00, 11:00, 15:00

Dni powszednie
18:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2018