2016 05 16 18.33.57 768x1226Przed obrazem Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Wielkich Oczach, w świątyni, w której O. Franciszek Szajer przyjął sakrament chrztu, komunii świętej oraz bierzmowania, dziękował również za dar 30-lecia kapłaństwa i życia zakonnego. 10 maja wraz z kapłanami zanosił dziękczynną Liturgie Eucharystyczną za te minione lata i prosił o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na kolejne lata życia zakonnego.

Śluby wieczyste ojciec Franciszek złożył w uroczystość św. Franciszka 4 października 1984 roku, w kościele pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Bronowicach Wielkich. Święcenia diakonatu z rąk bpa Tadeusza Błaszkiewicza otrzymał 27 kwietnia 1985 roku w. Rok później, 10 maja otrzymał święcenia kapłańskie z rąk krakowskiego biskupa pomocniczego ks. Kazimierza Górnego. W dzień Zesłania Ducha Świętego 18 maja 1986 r. ojciec Franciszek odprawił Mszę prymicyjną w naszym kościele.

   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:00, 9:00, 11:00, 15:00

Dni powszednie
18:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2018