Boże Ciało

"Boże Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen" (kolekta w Uroczystość Bożego Ciała)
 
"Na dzień poświęcony szczególnej czci publicznej Eucharystii Kościół wybrał przed wiekami czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej: dzień Bożego Ciała." (Jan Paweł II)

Cztery ołtarze, przy nich odczytywanie Ewangelii, modlitwy oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. W tym roku udaliśmy się po uroczystej Mszy św., w procesji Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ulicą Krakowiecką.

Pierwszy ołtarz znajdował się na Małym Rynku, przy figurze Matki Bożej. Ołtarz ten przygotowali mieszkańcy Rynku. Kolejny ołtarz znajdował się obok domu Państwa Kozłowskich, był on przygotowany przez Domowy Kościół. Trzeci ołtarz umieszczony został przy kapliczce na ul. Krakowieckiej. Przygotowali go mieszkańcy Czaplaków. Następnie wróciliśmy procesją na plac przykościelny, tam na ołtarzu polowym był przygotowany przez Akcję Katolicką ostatni ołtarz. Drogę Panu Jezusowi z kwiatów układały dzieci.

Po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przez osiem dni trwa Oktawa Bożego Ciała. Codziennie wraz z Mszą św.  jest procesja wokół placu kościelnego z Najświętszym Sakramentem. Oktawa zakończy się w czwartek. Podczas tej liturgii zostaną pobłogosławione wianki z kwiatów oraz dzieci.

   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:00, 9:00, 11:00, 15:00

Dni powszednie
18:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2018