2016 09 18 17.42.46

Wiara, to nie tylko czynny udział w nabożeństwach i uczynki. To także nieustanna praca ze Słowem Bożym. Szczególnie poprzez rozważanie tekstów Pisma Świętego i czytanie tekstów katolickich. Czytanie poszerza wiedzę o naszej wierze, pozwala ją lepiej zrozumieć. Wiele jest czasopism katolickich, każdy może sobie jakieś wybrać. Jednym z nich jest "Wypłyń na głębię".

"Wypłyń na głębię" to kwartalnik katolicki wydawany pod patronatem Sekretariatu Misji i Ewangelizacji Ojców Franciszkanów Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Krakowie.

Jak mówi Redaktor Naczelny czasopisma, Pan Grzegorz Sokołowski "Oprócz aktualnych informacji z działalności Sekretariatu (publikujemy terminy i miejsca nabożeństw z modlitwą o uzdrowienie, terminy rekolekcji itp.) każdy numer poświęcony jest konkretnemu tematowi z duchowości, który omawiamy szerzej. Pisaliśmy o Aniołach, obcowaniu świętych, uzdrowieniu i uwolnieniu, o modlitwie, duszach czyśćcowych..."

Ostatnie wydanie kwartalnika (04/2016) jest dla nas szczególnie ważne. Zamieszczone jest w nim kazanie ks. Proboszcza Józefa Florka, wygłoszone w Jarosławiu.

Czasopismo można nabyć podczas nabożeństw o uzdrowienie prowadzonych przez ojców franciszkanów. Najbliższe nam nabożeństwa odbywają się w Jarosławiu i Przemyślu. Można też zamówić prenumeratę.

Więcej informacji na stronie:  http://www.sekretariatewangelizacji.pl/czasopismo_wyplyn_na_glebie/8

   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:00, 9:00, 11:00, 15:00

Dni powszednie
18:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2018