Zakończenie Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia Zakończyliśmy ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczjny Rok Miłosierdzia Bożego, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, w którą przypada Uroczystość Chrystusa Króla. W tym dniu dokonaliśmy również Aktu przyjęcia Jezusa za Króla i Pana.

Nasze sanktuarium było miejscem jednym z wielu w naszej Archidiecezji, a jednoczenie jedynym kościołem w naszym dekanacie, gdzie znajdowała się Brama Milosierdzia. Otwarcie Bramy Miłosierdzia odbyło się uroczyście 13 grudnia 2015 roku. Celem Roku Miłosierdzia było, jak mówił Ojciec Święty, byśmy zostali dotknięci przez Jezusa i przemienieni przez Miłosierdzie.

,,To nie jest czas na rozrywkę, lecz wręcz przeciwnie po to, by czuwać i rozbudzić w sobie umiejętność dostrzegania tego, co istotne. Dla Kościoła jest, to czas ponownego odkrycia sensu misji, jaką Pan powierzył mu w dzień Wielkanocy; bycia znakiem i narzędziem miłosierdzia Ojca. Dlatego też Rok Święty będzie musiał podtrzymywać pragnienie umiejętności zrozumienia wielu znaków czułości, jakie Bóg daje całemu światu, a szczególnie tym, którzy cierpią, są samotni i opuszczeni a także pozbawieni nadziei na przebaczenie i poczucia, że są kochani przez Ojca. (...) Rok, w którym można być dotkniętym przez Pana Jezusa i przemienionym Jego miłosierdziem, abyśmy także i my stali się świadkami miłosierdzia... ." 

Wykorzystaliśmy w pełni, ten rok? Czerpaliśmy z niego dary? Korzystaliśmy z możliwości obcowania z Miłosierdziem Bożym? Każdy z nas musi indywidualnie odpowiedzieć sobie na te pytania. Możliwości ku temu było wiele. Cotygodniowe nabożeństwa niedzielne w Godzinie Miłosierdzia, comiesięczne czuwania w pierwsze czwartki miesiąca, rekolekcje wielkopostne, spowiedzi święte, indywidualne wgłębianie się w treść Pisma Świętego i Dzienniczka siostry Faustyny i wiele innych.

Każdy z nas wie, jak przeżywał ten Święty Rok. Rok, który zakończył się w Uroczystość Chrystusa Króla. W czasie tej uroczystości Ks. Proboszcz dokonał zamknięcia Bramy Miłosierdzia. Jednoczenie w tym dniu, w każdej parafii dokonywany był Akt przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Przygotowywalismy się, do tego aktu poprzez nabożeństwa trwające od czwartku przed Uroczystością Chrystusa Króla. W niedziele po każdej Mszy św., przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie uroczyście zawołalismy:

"Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie. (...)

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego. Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu
uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen." 

 

 

 

   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:00, 9:00, 11:00, 15:00

Dni powszednie
18:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2018