2017 05 25 11.45.38 848x1166Mija dokładnie 100 lat od kiedy Maryja ukazała się po raz pierwszy w portugalskiej miejscowości Fatima. Maryja objawiła się 13 maja 1917 r. i przez kolejnym sześć miesięcy, od maja do października. Matka ukazała się dzieciom: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, mających wtedy po dziesięć, dziewięć i siedem lat. Matka Boża prosiła dzieci z Fatimy, o modlitwę za dusze w czyśću cierpiące, o odmawianie codziennie Różańca w intencji nawrócenia grzeszników oraz modlitwę o pokój na świecie.

 Matka Boża bardzo mocno podkreślała dzieciom, że kryzys moralny ogarnął cały świat, a z czasem będzie coraz większy. Jednocześnie przypomniała o czyśću i istnieniu piekła, o którym ludzie coraz bardziej zapominają. Dlatego Maryja prosi o nieustanną modlitwę, pokutę i ofiarę. Bardzo ważne jest odprawianie Nabożeństw Pierwszych Sobót Miesiąca, czyli wynagrodzenie składane Najświętszemu Serce Maryi. Dlaczego jest ich pięć? Każde z nabożeństw wynagradza za kolejne z obelg i bluźnierstw popełnianych przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi:
  • pierwsze: bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu,
  • drugie: bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu,
  • trzecie: bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu macierzyństwu,
  • czwarte: bluźnierstwa tych, którzy zaszczepiają w sercach dzieci obojętność, pogardę, a nawet nienawiść do Niepokalanego Serca Maryi,
  • piąte: bluźnierstwa bezpośredniego lżenia Jej świętych wizerunków.

Jak powinny wyglądać Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca:
 
Spowiedź święta - spowiedź powinna się odbyć w pierwszą sobotę miesiąca, lub przed, pamiętając jednak o intencji wynagradzajacej za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi, jest ona bardzo ważna i może być wzbudzona podczas przygotowywania się do spowiedzi lub w czasie otrzymywania rozgrzeszenia.

Przed spowiedzią można odmówić modlitwę:
Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas.

Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu:
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. 

Komunia święta w pierwszą sobotę miesiąca - po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą za grzeczy wobec Niepokalanego Serca Maryi. Można odmówić taką modlitwę:
Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedzą, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen.

Odmówienie jeden części Różańca - jeżeli odmawiamy różaniec indywidualnie należy wzbudzić w sobie intencje i przedstawić je Matce Bożej. Rózaniec ma być wynagrodzeniem za grzechy wobec Niepokalanego Serca Maryi, ma być także modlitwą w intencji grzeszników i o pokój na świecie. Jeżeli odmawiamy różaniec we wspólnocie to zazwyczaj przewodniczący przedstawia intencję w imieniu wszystkich zebranych, a zebrani wzbudzają w swoim sercu daną intencję i w niej odmawiają swój różaniec. 

Piętnastominutowe rozważanie nad tajemnicami różańca - podejmujemy piętnaście minut rozmyślania. Mamy pochylić się nad jedną z tajemnic różańca. Możemy rozmyślać na temat tajemnic, przed różańcem, przed każdym dziesiątkiem lub po odmówieniu różańca. Wzbudźmy intencję wynagradzającą za grzeszników, którzy nie chcą słuchać Matki Najświętszej ani być Jej dziećmi, którzy okazują Maryi obojętność, a nawet Ją nienawidzą i wiele czynią, by pomniejszyć Jej chwałę. 


Zachęcamy do uczestnictwa w Nabożeństwach Pierwszych Sobót Miesiąca. W naszym sanktuarium odbywają się one w pierwsze soboty miesiąca, od maja do października o godzinie 19:00. Nabożeństwa składają się z Mszy świętej z kazaniem o Matce Bożej, po Mszy (jeżeli pogoda pozwala) jest procesja różańcowa z figurą Matki Bożej Fatimskiej, a wszystko kończy się Apelem Jasnogórskim i błogosławieństwem. 

"Duszom, które w ten sposób starają się mi wynagradzać - mówi Matka Najświętsza - obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia”.
   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:00, 9:00, 11:00, 15:00

Dni powszednie
18:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2018