Zadania podstawowe POAK:
 1. Comiesięczne spotkania formacyjne w każdy drugi czwartek miesiąca. W programie:
  • Oprawa liturgiczna Mszy Świętej;
  • Zapalenie świecy;
  • Modlitwa na rozpoczęcie;
  • Kwadrans ewangeliczny – Pismo Święte- Ewangelia wg Świętego Łukasza;
  • Studiowanie i wspólne rozważanie materiałów formacyjnych na 2017 rok: „Idźcie i głoście”;
  • Kwadrans czytelniczy;
  • Dzielenie się wiarą, świadectwa;
  • Omówienie realizacji zadań wynikających z planu pracy;
  • Modlitwa na zakończenie, zgaszenie świecy, błogosławieństwo kapłana.
 2. Koordynowanie aktywnego udziału świeckich w liturgii niedzielnej i świątecznej.
 3. Kontynuowanie pomocy dziecku z misji w Kamerunie – roczna opłata za naukę.
 4. Włączenie się w rotacyjną adorację Najświętszego Sakramentu w parafii.
 5. Zorganizowanie zbiórki środków finansowych na dokończenie budowy kościoła w Ekwadorze.
 6. Objęcie patronatem modlitewnym księdza Wiesława Mareckiego misjonarza w Kamerunie.
 7. Podejmowanie prób dotarcia do bliźnich, którzy nie przychodzą na niedzielną Mszę Świętą.
 8. Prowadzenie podstawowej dokumentacji: listy obecności, księga finansowa, protokoły spotkań.
 Zadania każdego członka POAK:
 1. Uczestniczenie w dniach skupienia: wiosennym i jesiennym.
 2. Udział w pielgrzymkach AK: do Strachociny, Częstochowy i Przemyśla.
 3. Systematyczna spowiedź i częsta Komunia Święta.
 4. Systematyczne czytanie Pisma Świętego i wartościowych książek o tematyce religijnej oraz modlitwa w intencji Ojczyzny.
 5. Włączenie się z różańcem w obchody 100 rocznicy Objawień Fatimskich.
 Zadania do realizacji w poszczególnych miesiącach:
 
Miesiąc/Osoba odpowiedzialna za oprawę liturgii i organizację spotkań/Planowane zadania:
 
Styczeń. Bałata Anna
 1. Zorganizowanie spotkania opłatkowego członków POAK (12.01).
 2. Udział w spotkaniu opłatkowo – kolędowym Dekanatu  Radymno II (15.01).
 3. Udział prezesa w Radzie DIAK w Jarosławiu (21.01).
 4. Zorganizowanie spotkania opłatkowo - kolędowego lektorów dorosłych (29.01).
Luty. Baran Maria
 1. Zorganizowanie spotkania opłatkowo-kolędowego seniorów (02.02).
 2. Udział prezesa POAK w rekolekcjach w Strachocinie (4-5.02).
 3. Opracowanie Planu Pracy POAK na 2017 r. (09.02).
 4. Zorganizowanie obchodów Parafialnego Dnia Chorych (11.02).
 5. Udział w wiosennym Dniu Skupienia AK w Łowcach (12.02).
Marzec. Janeczko Mariusz
 1. Przeprowadzenie nabożeństwa Drogi Krzyżowej (10.03).
 2. Zorganizowanie wyjazdu parafian na grób Śp. Ks. Józefa Kluza (18.03).
 3. Świętowanie Dnia Imienin Ks. Asystenta POAK, Józefa (19.03).
 4. Włączenie się w obchody Dnia Świętości Życia w parafii (25.03).
Kwiecień. Orłowska Maria
 1. Włączenie się w świętowanie 12 rocznicy śmierci Św. Jana Pawła II (02.04).
 2. Zorganizowanie w parafii zbiórki na rzecz Schroniska Św. Brata Alberta (09-16.04).
 3. Włączenie się w świętowanie Triduum Paschalnego, Dnia Kapłana (13-15.04).
 4. Zorganizowanie spotkania POAK „przy wielkanocnym stole” (20.04).
 5. Przeprowadzenie wiosennej akcji „makulatura na misje” (22.04).
 6. Zorganizowanie spotkania seniorów (29.04).
 7. Propagowanie oflagowania domów z okazji świąt Maryjnych i patriotycznych.
Maj. Pisarz Marian
 1. Udział w pieszej pielgrzymce do Sanktuarium Maryjnego w Łukawcu (03.05).
 2. Udział w Diecezjalnej Pielgrzymce AK do Strachociny (13.05).
 3. Parafialne obchody 100-lecia Objawień Fatimskich (14.05).
 4. Zorganizowanie wyjazdu parafian do kina na film o tematyce religijnej.
Czerwiec. Kowalska Danuta
 1. Parafialne świętowanie rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Wielkoockiej (04.06).
 2. Zorganizowanie wyjazdu do Zakopanego na polskie uroczystości 100-lecia objawień fatimskich (06.06).
 3. Zorganizowanie wyjazdu na krajową pielgrzymkę AK na Jasną Górę (09-10.06).
 4. Przygotowanie ołtarza i udział w procesji Bożego Ciała (15.06 ).
Lipiec / Sierpień
 1. Włączenie się w organizację festynu AK Archiprezbiteratu Jaroslawskiego.
 2. Zorganizowanie 2–dniowej pielgrzymki parafialnej /do uzgodnienia/.
Wrzesień. Pankiewicz Janina
 1. Rozpropagowanie wśród uczniów gimnazjum Konkursu Papieskiego.
 2. Zorganizowanie pielgrzymki parafialnej na uroczystości 300 rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (08.09).
 3. Udział w pieszej pielgrzymce par. do sanktuarium M.B. w Łukawcu (14.09).
 4. Zorganizowanie spotkania POAK /wspólnie z oazą/ przy grillu (14.09).
 5. Udział członków POAK w Jesiennym Dniu Skupienia.
Październik. Hawrylak Józef
 1. Włączenie się w organizację odpustu parafialnego (01.10).
 2. Przeprowadzenie Konkursu Papieskiego i udział w Finale.
 3. Przeprowadzenie Nabożeństw Różańcowych w int. ogłoszenia Św. Jana Pawła II patronem AK w Polsce (12.10).
 4. Obchody XVII Dnia Papieskiego /kremówki/ (15.10).
 5. Przeprowadzenie jesiennej zbiórki makulatury na Misje (21.10).
 6. Wyjazd do Warszawy na uroczystość ogłoszenia Św. Jana Pawła II patronem AK w Polsce (20-21.10).
 7. Wpłata roczna na Media katolickie /Radio Fara, TV Trwam/.
Listopad. Hołobud Elżbieta
 1. Udział w parafialnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości (11.11).
 2. Udział w pielgrzymce AK do Przemyśla (25.11).
 3. Obchody Święta Patronalnego w POAK (26.11).
Grudzień. Możdżan Renata
 1. Zorganizowanie spotkania dzieci ze Św. Mikołajem (06.12).
 2. Włączenie się w organizacje odpustu parafialnego (08.12).
 3. Wpłata rocznej należności na DIAK.
 4. Podsumowanie rocznej pracy i sporządzenie sprawozdania (14.12).
Niech realizacja Programu Pracy na 2017 rok będzie dla nas okazją do uświadomienia misyjności naszego powołania.
„ Oto ja, poślij mnie”.
Idźmy więc i głośmy…
 
Matko Boża Fatimska, wstawiaj się za nami!
Święty Bracie Albercie, módl się za nami!
Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami!
 
Asystent POAK w Wielkich Oczach - ks. Józef Florek
Prezes POAK w Wielkich Oczach - Anna Bałata                                                                                                                         
 
 
   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:00, 9:00, 11:00, 15:00

Dni powszednie
18:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2018