Jesteśmy napełnieni Duchem Świetym

 

Zadania podstawowe POA

I. Comiesięczne spotkania formacyjne w każdy drugi czwartek miesiąca. W programie:

  • - oprawa liturgiczna Mszy Św.,
  • -  zapalenie świecy, modlitwa do Ducha Świętego,
  • -  lektura Pisma Świętego,
  • - studiowanie materiałów formacyjnych na 2018 rok: „ Otrzymaliście w darze Ducha Świętego” oraz  treści książki  ks. Asystenta o AK,
  • - dzielenie się wiara,  kwadrans czytelniczy, omówienie zadań miesięcznych wynikających z planu pracy,
  • -  zakończenie modlitwą, błogosławieństwo Kapłana.

II. Koordynowanie  aktywnego udziału świeckich w liturgii niedzielnej i świątecznej.

III. Kontynuowanie pomocy dziecku z misji w Kamerunie –  roczna opłata za naukę

IV. Prowadzenie podstawowej dokumentacji /listy obecności, protokołyspotkań/

 

Zadania każdego członka POAK

1.Uczestniczenie w dniach skupienia: wiosennym i jesiennym, pielgrzymkach AK do Strachociny, Częstochowy i Przemyśla.

2.  Systematyczna modlitwa  o  powołania do naszego stowarzyszenia oraz za Ojczyznę.

3. Trwanie w przyjaźni z Jezusem Chrystusem poprzez: codzienny rachunek sumienia, systematyczną spowiedź świętą, lekturę Pisma Świętego, częste uczestnictwo we Mszy Świętej

4. Wspieranie modlitewne konkretnego misjonarza  /ks. Wiesław  Marecki z Ekwadoru /, złożenie ofiary na  wyposażenie kościoła w Ekwadorze.

5. Włączenie się w  comiesięczną Nowennę za Ojczyzną  / 11-go dnia przez 9 m-cy /.

6. Udział w comiesięcznych / 2-go / konferencjach o Duchu Świętym  wg Encykliki  J.P.II „ Dominum et Vivifakantem” podczas parafialnych Wieczorów Uwielbienia. 

 

Zadania do realizacji w poszczególnych miesiącach

 

Miesiąc

Osoba odpow. za organ. spotkania

Planowane zadania

Styczeń

Anna Bałata

 

 

1.Udział  prezesa POAK w rekolekcjach w Strachocinie /06 - 07.01/

2.Zorganizowanie spotkania opłatkowego członków POAK / 11 .01/

3.Udział prezesa w Radzie DIAK w Albigowej  /13.01/

4. Zorganizowanie spotkania seniorów /20 .01/

5.Zorganizowanie spotkania kolędowego lektorów dorosłych /21.01/

6. Zorg.  ogólnego zebrania członków POAK – oprac. propozycji Programu Pracy na 2018 rok /23.01 /

7.Udział w spotkaniu opłatkowo -kolędowym czł. AK Archipr. Jarosławskiego w Jarosławiu./ 28.01/

 

Luty

Renata Mozdżan

 

 

1. Zorganizowanie obchodów Parafialnego Dnia Chorych, przygotowanie agape /11.02/

2. Zatwierdzenie Programu Pracy na 2018 rok /15.02/

3. Przeprowadzenie nabożeństwa Drogi Krzyżowej  /16.02/

 

Marzec

Halina Czołacz

 

 

1. Zorganizowanie Adopcji Modlitewnej Bierzmowanych w parafii  / wg uzgodnień/

2.Świetowanie Dnia Imienin Ks. Asystenta POAK , Józefa /19.03/

3.Włączenie się w świętowanie Triduum Paschalnego, Dnia Kaplana /29 - 31.03/

4.Włączenie się do udziału w akcji „Bronię  Życia – Wspieram Życie” – bank krwi / w miarę możliwości/

 

Kwiecień

Maria Orłowska

 

 

 

 

1.Właczenie się w obchody 13 rocznicy śmierci Św. J.P.II / 02.04 /

2. Zorganizowanie spotkania POAK „przy wielkanocnym stole”/12.04/.

3.Zorganizowanie spotkania seniorów /14.04/

4.  Przeprowadzenie zbiórki „makulatury na Misje” / 21.04 /

5.Udział w wiosennym Dniu Skupienia członków AK  /22.04. – Ostrów k. Jarosławia /

6.Zorg.  wyjazdu par. na grób Śp. Ks. Kan. J.K. do Krzemienicy oraz do Przew.,  Łańcuta i Markowej/28.04 /

7. Propagowanie oflagowania domów z okazji świąt Maryjnych i patriotycznych / ogł par/

 

Maj

Maria Baran

 

 

 

1.Udział w pieszej pielgrzymce do Sanktuarium w Łukawcu /03.05/

2.Udział w Nowennie do Ducha Św. / 11.- 19. 05 /

3.Zorganizowanie pielgrzymki do Strachociny /12.05 / bp Gądecki

4. Zorganizowanie Konkursu Pieśni Patriotycznej w parafii /wg uzgodnień/

5.Przygotowanie ołtarza i udział w procesji Bożego Ciała / 31.05/

 

Czerwiec

Celina Stawarska

 

 

1.Parafialne świętowanie rocznicy koronacji Obrazu MB Wielkoockiej /10.06/.

2. Udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce AK na Jasną Górę /09.06/

3.Udział prezesa w wyborach do DIAK w Przemyślu /30.06 /

 

Lipiec -sierpień

 

 

1.Włączenie się w organizację festynu AK Archiprezbiteratu Jarosławskiego

2.Zorganizowanie 2 – dniowej pielgrzymki parafialnej / Warszawa, Niepokalanów./

3.Udział prezes  w spotkaniu z Arcybiskupem A. Szalem / 25.08 /

 

Wrzesień

Janina Pankiewicz

 

 

1.Zorganizowanie Parafiady Patriotycznej / do uzgodnienia /

2. Udział w pieszej pielgrzymce do Sanktuarium w Łukawcu /14.09/

3.Udział kand. na samorządowców w spotkaniu w Strachocinie /29.09 /

 

Październik

Józef Hawrylak

 

 

1.Właczenie się w organizację odpustu parafialnego /07.10 /

2..Udział w jesiennym Dniu Skupienia AK

3. Przeprowadzenie Nabożeństwa Różańcowego/ 11.10 / oraz spotk form wspólne z sąsiedn. POAK

4.Obchody Dnia Papieskiego / kremówki ?/ 14.10/

5.Przeprowadzenie zbiórki makulatury na Misje / 20.10 /

6..Wpłata roczna  na Media Katolickie /Radio Fara, TV Trwam/

 

Listopad

Danuta Kowalska

 

 

1.Udział w finale Koncertu Pieśni Patriotycznej na Zamku Król. w W-wie / 04.11 /

2. Udział w gminnych i parafialnych obchodach 100 Roczn. Odzysk. Niepodległości  /11.11/

3. Udział w pielgrzymce AK do Przemyśla /24.11/

4.Obchody Święta  Patronalnego POAK /25.11/

 

Grudzień

Maria Pukas

 

 

1.Zorganizowanie spotkania dzieci ze Św. Mikołajem /06.12/

2.Włączenie się w organizację odpustu parafialnego /08.12 /

3. Wpłata rocznej należności  na DIAK

4.Podsumowanie rocznej pracy i sporządzenie sprawozdania /15.12/.

 

                                                                                                                                                                               Prezes POAK Wielkie Oczy 
 Anna Bałata

 

 

 

 

 

   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:30, 10:30, 15:00

Dni powszednie
18:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2018