SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POAK W ROKU 2018
Par. pw. MB Pocieszycielki Strapionych
w Wielkich Oczach
 
 

     I   ORGANIZACJA

 

1.

Walne Zebrania Członków POAK:

Tak

 

Liczba zebrań:

2

2.

Posiedzenia Zarządu POAK:

Tak

 

Liczba posiedzeń:

1

3.

Spotkania

ogólne POAK:

    Tak

    

Liczba spotkań:

 

10

4.

Dokumentacja POAK:

a/ Plan Pracy na 2018 – uchwalony

    i przekazany do DIAK

Tak

 

b/ Sprawozdanie z działalności za 2018 –

    przyjęte i przekazane do DIAK

Tak

 

c/ Protokoły ze spotkań POAK

Tak

 

d/ Listy obecności ze spotkań POAK

Tak

 

e/ Ewidencja składek członkowskich –

    rozliczenie i przekazanie do DIAK

Tak

 

    


II  FORMACJA

 

   

1.

Czy i z jakiego materiału realizowany jest program formacyjny na spotkaniach?

Tak/ z: Otrzymaliśmy w darze Ducha Św. – ks. T. Borutko,

Pismo Św.,

                   Dla Ak i o AK – ks. J. Niżnik

     

2.

Spotkania comiesięczne POAK

Lp.

Data

Obecność   członków w %

Obecność            Ks. Asystenta Tak/Nie

Omawiana tematyka (krótka relacja)

1.

11.01.2018

73%

Tak

Spotkanie opłatkowo kolędowe

2.

15.02.2018

55%

Tak

Zatwierdzenie planu pracy POAK .

Przygotowanie nabożeństwa Drogi Krzyżowej

3.

15.03.2018

64%

Tak

Zorganizowanie duchowej adopcji Bierzmowanych

4.

12.04.2018

100%

Tak

Spotkanie „przy wielkanocnym  stole”.

Organizacja zbiórki makulatury na misje.

5.

03.05.2018

46%

Tak

Spotkanie integracyjne w par. Miękisz Stary

Udział w Nowennie do Ducha Sw. 11-19.05

6.

14.06.2018

46%

Tak

Organizacja pielgrzymki do Markowej…

7.

01.07.2018

55%

Tak

Opracowanie dekanalnego regulaminu konkursu pieśni patriotycznej.

 

8.

13.09.2018

73%

Tak

Wieczór patriotyczny przy grillu.

9.

11.10.2018

73%

Tak

Spotkanie integracyjne z pieśnią patriotyczną czł. AK dekanatu Radymno II

10.

08.11.2018

55%

Tak

Projekcja filmu „Sprawa Chrystusa”. Sprawozdanie dział. POAKJza 2018 rok

Średnia frekwencja na jedno spotkanie w  %

64%

Własna ogólna ocena

pracy POAK

Praca zgodnie z założonym programem diecezjalnym i POAK

3.

Udział członków POAK w Dniach Skupienia: (jeżeli Tak, wpisać frekwencję  %  członków POAK)

a/ Wiosenny /Patriotyzm i Ojczyzna/

tak

55%

b/ Jesienny /100 lecie Niepodległości/

tak

9%

4.

Udział członków POAK w pielgrzymkach: (jeżeli Tak, wpisać frekwencję  %  członków POAK)

a/ do Patrona św. Andrzeja Boboli do Strachociny

tak

64%

b/ do Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasną Górę

    tak

55%

c/ na Uroczystość Chrystusa Króla w Przemyślu

-

-


 

    III  AKCJA

 

 

  1.

 

Realizacja przez POAK zadań nakreślononych i przyjętych w Programie Pracy na 2018 rok: (hasłowo wymienić w punktach)

 1. Zorganizowanie spotkania opłatkowo – kolędowego seniorów oraz lektorów dorosłych.
 2. Zorganizowanie obchodów parafialnego Dnia Chorych.
 3. Zorganizowanie parafialnych obchodów Dnia Imienin, Urodzin, Jubileuszu 30 lat kapłaństwa ks. Asystenta POAK Józefa Florka, Dnia Kapłana, pożegnania  ks. wikariuszy.
 4. Zorganizowanie Adopcji Modlitewnej Bierzmowanych w parafii.
 5. Zorganizowanie parafialnego konkursu pieśni patriotycznej „Śpiewam mojej Ojczyźnie” .
 6.  Włączenie się  w comiesięczną Nowennę za Ojczyznę / luty – październik/
 7. Udział w  konferencjach o Duchu Św. wg Encykliki J.P.II „ Dominum et Vivifakantem”podczas parafialnych Wieczorów Uwielbienia

 

2.

Inne interesujące działania podejmowane przez POAK w parafii i poza parafią:  (hasłowo wymienić w punktach)

 1. Akcje na rzecz misji: zbiórka makulatury /ok. 7 ton/, roczna opłata za naukę dziecka z Kamerunu , wsparcie modlitewne misjonarza z Ekwadoru /ks. W  Marecki/.
 2. Zorganizowanie wyjazdu parafian do Strachociny, Częstochowy /wraz z AK/ oraz pielgrzymki par. do Markowej, Przeworska, Łańcuta i Krzemienicy / na grób Śp. ks. J.  Kluza/.
 3. Włączenie się  w organizację festynu AK w Morawsku.
 4. Uiszczenie opłaty rocznej na media katolickie oraz na DIAK.
 5. Zorganizowanie spotkania integracyjnego członków AK z terenu dekanatu Radymno II, włączenie „gości” do modlitwy różańcowej za Ojczyzną oraz oprawy liturgicznej Mszy Św.

3.

Działania na rzecz rozwoju Akcji Katolickiej w parafii: ( jeżeli były, opisać jakie)

Informacja na str. int. parafii

  


 

IV  STAN LICZEBNY POAK na dzień 31.10.2018

 

1.

a/ Członkowie zwyczajni

11

 

b/ Członkowie wspierający

3

c/ Kandydaci

4


 

   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:30, 10:30, 15:00

Dni powszednie
18:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2018