Zadania podstawowe POAK:

I Comiesięczne spotkania formacyjne w każdy drugi czwartek miesiąca. W programie:

·         Oprawa liturgiczna Mszy Świętej;

·         Zapalenie świecy;

·         Modlitwa na rozpoczęcie: litania do Ducha Świętego;

·         Kwadrans ewangeliczny – Pismo Święte - Ewangelia wg Świętego Łukasza;

·         Studiowanie i wspólne rozważanie materiałów formacyjnych na 2019 rok: „W mocy Bożego Ducha”;

·         Kwadrans czytelniczy;

·         Dzielenie się wiarą, świadectwa;

·         Omówienie realizacji zadań wynikających z planu pracy;

·         Modlitwa na zakończenie, zgaszenie świecy, błogosławieństwo kapłana.

II Koordynowanie aktywnego udziału świeckich w liturgii niedzielnej i świątecznej.

III Kontynuowanie pomocy dziecku z misji w Kamerunie – roczna opłata za naukę.

IV Zorganizowanie zbiórki środków finansowych na dokończenie budowy kościoła w Ekwadorze.

V Objęcie patronatem modlitewnym księdza Wiesława Mareckiego misjonarza w Kamerunie.

VI  Omówienie Adhortacji: „ O powołaniu do świętości w świecie współczesnym”.

VII Prowadzenie podstawowej dokumentacji: listy obecności, księga finansowa, protokoły spotkań.

 

Zadania każdego członka POAK:

1.      Uczestniczenie w dniach skupienia: wiosennym i jesiennym.

2.      Udział w pielgrzymkach AK: do Strachociny, Częstochowy i Przemyśla.

3.      Systematyczna spowiedź i częsta Komunia Święta,

4.      Systematyczne czytanie Pisma Świętego / Księga Rodzaju/ oraz List do Rzymian .

5.      Uczestnictwo w nabożeństwach Pierwszego Czwartku /wyst. Najśw. Sakramentu/, Piątku,  Soboty,

6.      Uczestnictwo w Archiprezbiteralnym Spotkaniu ze Świętymi - Sieniawa, bł. Adam Czartoryski

7.      Obdarowywanie Pismem Świętym, propagowanie chrześcijańskich pozdrowień.

 

Zadania do realizacji w poszczególnych miesiącach:

Miesiąc:  /  Osoba odpow. za oprawę liturgii i organ. spotk.:  /  Planowane zadania:

 

Styczeń        

 Bałata Anna.        

 1.      Zorganizowanie spotkania opłatkowego członków POAK (24.01).

2.      Udział prezesa w Radzie DIAK w Korczynie (12.01)

3.      Zorganizowanie spotkania opłatkowo -  kolędowego lektorów dorosłych (20.01)

4.       Udział prezesa POAK w rekolekcjach w Strachocinie (19-20.01)

5.      Zorganizowanie spotkania opłatkowo-kolędowego seniorów (19.01)

 

Luty        

Kowalska Danuta

1.   Opracowanie Planu Pracy POAK na 2019 r.(07.02)

 

Marzec      

Baran Maria

1.      Przeprowadzenie nabożeństwa Drogi Krzyżowej (15.03 )

2.      Świętowanie Dnia Imienin Ks. Asystenta POAK, Józefa (19.03)

3.      Zorganizowanie Adopcji Modlitewnej Bierzmowanych( 17.03)

4.      Włącz. się w obchody Dn. Św. Życia w parafii / Duchowa Adopcja nienarodzonych/ (25.03)

 

Kwiecień

Orłowska Maria

1.      Włączenie się w świętowanie 14 rocznicy śmierci Św. J.P.II ( 02.04 )

2.      Włączenie się w świętowanie Triduum Paschalnego, Dnia Kapłana (18-20.04)

3.      Zorganizowanie spotkania POAK „przy wielkanocnym stole” (25.04)

4.      Przeprowadzenie wiosennej akcji „makulatura na misje”( 27.04 )

5.      Zorganizowanie spotkania seniorów (27.04 )

6.      Udział w Wiosennym Dniu Skupienia

7.      Propagowanie oflagowania domów z okazji świąt Maryjnych i patriotycznych (ogł. par.)

 

Maj

Janeczko Mariusz

1.      Udział w pieszej pielgrzymce do Sanktuarium Maryjnego w Łukawcu (03.05)

2.      Udział w Diecezjalnej Pielgrzymce AK do Strachociny ( 11.05 )

3.      Zorganizowanie Parafialnego Dnia Chorych (19.05)

4.      Zorganizowanie 1 dniowej pielgrzymki (propozycja: Jasień, Arlamów) (25.05).

5.      Udział w Nowennie do Ducha Świętego (31.05-08.06)

 

Czerwiec

Celina Stawarska

1.      Parafialne świętowanie rocznicy koronacji Obrazu M.B. Wielkoockiej(09.06)

2.      Zorganizowanie wyjazdu na Krajową pielgrz. AK na Jasną Górę (08.06)

3.      Przygotowanie ołtarza i udział w procesji Bożego Ciała (20.06 )

 

Lipiec - sierpień

1.      Włączenie się w organizację festynu AK Archiprezbiteratu Jaroslawskiego.

2.      Zorganizowanie 2 – dniowej pielgrzymki parafialnej ( do uzgodnienia)

3.      Zorganizowanie  Parafialnego Wieczoru Patriotycznego  (10.08)

4.      Udział prezesa POAK w spotkaniu w Strachocinie

 

Wrzesień

Pisarz Marian

1.       Udział w pieszej pielgrzymce par. do sanktuarium M.B. w Łukawcu (14.09 )

2.      Zorganizowanie spotkania POAK (wspólnie z oazą)  przy grillu (09.09)

 

Październik

Hawrylak Józef

1.      Udział członków POAK w Jesiennym Dniu Skupienia

2.      Włączenie się w organizację odpustu parafialnego (06.10 )

3.      Przeprowadzenie Nabożeństwa  Różańcowego (10.10)

4.      Obchody XIX Dnia Papieskiego  (13.10 )

5.      Przeprowadzenie jesiennej zbiórki makulatury na Misje ( 19.10 )

6.      Wpłata roczna na Media katolickie (Radio Fara, TV Trwam)

7.      Udział w Diecezjalnym Konkursie Pieśni Patriotycznej

8.      Przeprowadzenie wyborów Prezesa i Zarządu POAK na kolejną kadencję

 

Listopad

Hołobud Elżbieta

1.      Udział w parafialnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości (11.11 )

2.      Udział w pielgrzymce AK do Przemyśla (23.11 )

3.      Obchody Święta Patronalnego w POAK (24.11 )

 

Grudzień

Pukas Maria

1.      Zorganizowanie spotkania dzieci ze Św. Mikołajem (06.12 )

2.      Włączenie się w organizacje odpustu parafialnego (08.12 )

3.      Wpłata rocznej należności na DIAK

4.      Podsumowanie rocznej pracy i sporządzenie sprawozdania (12.12 )

 

Niech realizacja Programu Pracy na 2019 rok będzie dla nas okazją do
głębszego poznania i rozważania Bożego Słowa, a Boży Duch niech nas umacnia
w codziennym działaniu.

 

Święty Andrzeju Bobolo, wspomagaj nas!

 

Asystent POAK w Wielkich Oczach:
Ks. Józef Florek

Prezes POAK w Wielkich Oczach:
Anna Bałata

 

   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:30, 10:30, 15:00

Dni powszednie
18:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2018