Harmonogram - wrzesień 2020 

Data

 

godz. 7:00

godz. 9:00

godz. 11:00

godz. 15:00

6 września

I czytanie

Maria Orłowska

Joanna Kozłowska

Agnieszka Sęga

Teresa Kaciuba

 II czytanie

Tomasz Duda

Krzysztof Pukas

Krystian Paryniak

Jakub Mazepa

modlitwa wiernych

Anna Hawrylak

Zofia Wojtasik Alina Stopyra-Bąk

Anna Puzyr

       
13 września 

I czytanie

Honorata Antoniów
Beata Milecka
Dorota Sopel
Jadwiga Pałczyńska
 

II czytanie

Stanisław Szal

Przemysław Mazepa

Piotr Hawrylak

 Stanisław Puzyr

modlitwa wiernych

Anna Rudzińska Grażyna Gnot Ewa Janeczko Maria Baran
         
20 września

czytanie

Urszula Hojdak

Grażyna Puzyr

Jadwiga Krzyszkowska

Elżbieta Szawińska

II czytanie

Jan Kaczmar

Paweł Hawrylak

Łukasz Borchowiec

Jan Kozłowski

modlitwa wiernych

Zofia Mazepa

Renata Jakimowicz

Ewa Szal

Edyta Pokraka

           

27 września

I czytanie

Maria Pukas

Marta Majcher

Anna Spital

Beata Milecka

 

II czytanie

Jan Sopel

 Mirosław Jakimowicz

Krystian Paryniak

Krzysztof Pukas

modlitwa wiernych

Maria Orłowska

Anna Puzyr

Jan Kozłowski

Agnieszka Sęga

 

           

Harmonogram - Sierpień2020

Data  

godz. 7:30 

godz. 10:30

godz. 15:00

15 sierpnia

 I czytanie

7:00
Grażyna Gnot

9:00
Jadwiga Pałczyńska

11:00
Beata Milecka

II czytanie

Tomasz Duda

Jan Kozłowski

Stanisław Puzyr

modlitwa wiernych

Dorota Sopel

Zofia Mazepa

Zofia Wojtasik

         
16 sierpnia
 
I czytanie Maria Orłowska Elżbieta Szawińska Jadwiga Krzyszkowska

II czytanie

Jakub Mazepa Mirosław Jakimowicz Łukasz Borchowiec

modlitwa wiernych

Agnieszka Sęga Ewa Janeczko Alina Stopyra-Bąk
         
 23 sierpnia  

I czytanie

Anna Hawrylak

Anna Spital

Dorota Sopel

II czytanie

Jan Kaczmar

Piotr Hawrylak

Stanisław Szal

modlitwa wiernych

Grażyna Puzyr

Anna Puzyr

Anna Rudzińska

 

         
 30 sierpnia

I czytanie

Urszula Hojdak

Maria Pukas

Teresa Kaciuba

II czytanie

Paweł Hawrylak

Jan Sopel

Jakub Mazepa

  

modlitwa wiernych

Grażyna Gnot Renata Jakimowicz Marta Majcher
         
HARMONOGRAM UDZIAŁU LEKTORÓW DOROSŁYCH
W LITURGII NIEDZIELNEJ I ŚWIĄTECZNEJ
 
Uwagi:
  • w razie nieobecności lektor jest zobowiązany uzgodnić zastępstwo innej osoby (niekoniecznie z listy lektorów) lub zgłosić ten fakt w zakrystii ze stosownym wyprzedzeniem,
  • jeśli podczas Mszy Świętej udzielany jest Sakrament Chrztu Świętego, modlitwa wiernych przybiera specjalną formułę wypowiadaną przez kapłana (nie odczytuje jej lektor),
  • w przypadku zmiany godziny Mszy Świętej należy dostosować swój udział w liturgii do zapowiedzianych zmian.
   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:00, 9:00, 11:00, 15:00

Dni powszednie
18:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2018