20150604 boze cialo 000Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: To jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane.
Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: To jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Eucharystia to wspaniały dar jaki otrzymaliśmy. Jezus pozostawia nam Swoje Ciało i Krew. „Bierzcie, to jest Ciało moje”Jest najważniejszym elementem życia. Jest to sakrament zjednoczenia. Godne przeżycie Tej Ofiary jest pokarmem dla duszy, lekarstem na wszelkie jej choroby. Najgorszą zaś rzeczą jest niegodne, świętokradzkie przyjęcie Komuni Świętej. Nieodpowiednie przeżycie, zachowanie, czy strój na Mszy Świętej. Jest to swoiste samobójstwo duchowe człowieka.

Rocznica komunii św.Pięćdziesiąt dni po Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wierni obchodzą Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dlatego też dzień ten nazywany jest Pięćdziesiątnicą. Ta uroczystość zajmuje drugie miejsce w pierwszeństwie obchodów liturgicznych, jest świętem ruchomym, kończącym okres Zmartwychwstania Pańskiego. Zielone Świątki, tak brzmi popularna, ludowa nazwa tej uroczystości. To jedno z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone już w czasach apostolskich. Dzień ten posiadał wtedy praktycznie tę samą rangę, co uroczystość Paschy.

ks. Marian RajchelW dniu 22 maja, tj. w piątek odbyła się w naszym Sanktarium konferencja, którą poprowadził Ks. Prałat Marian Rajchel. Ks. Prałat jest jednym z egzorcystów archidiecezji przemyskiej. Wykładał psychologię  w Przemyskim Wyższym Seminarium Duchownym. Od ponad trzydziestu lat pracuje w Jarosławiu, gdzie przez dwadzieścia dwa lata był proboszczem parafii NMP Królowej Polski. Podejmu się też wielu inicjatyw, aby pomóc ludzią w potrzebie.

majowka2015      Miesiąc maj to czas szczególnej czci Matki Bożej. W Polsce nadal trwa tradycja gromadzenia się w kościołach na nabożeństwach majowych, nazywanych "majówkami". Jeszcze dziś przejeżdżając w majowy wieczór przez polską wieś można usłyszeć pieśni maryjne śpiewane przez grupy osób zebranych przy krzyżach i przydrożnych kapliczkach.

20150405 wielkanoc   Przeżyliśmy najważniejsze święta Kościoła Katolickiego – Święte Triduum Paschalne, trzy święte dni, rozpoczynające się od Wieczerzy Pańskiej, kontynuując święta w czasie Oktawy Wielkanocnej.  

   Uroczystą Mszą Świętą w Wielki Czwartek o godzinie 19:00 rozpoczęliśmy w naszej świątyni obchody Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Zbawcy. W czasie Mszy św. w Pierwszej Modlitwie Eucharystycznej usłyszeliśmy "On to w dzień przed męką za zbawienie nasze i całego świata, to jest dzisiaj, wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce …" W ten dzień – "to jest dzisiaj" wspominając tajemnicę ustanowienia eucharystii oraz kapłaństwa, gdy Jezus przygotowywał się do przejścia przez śmierć do życia. Dziękując mu za te wspaniałe sakramenty oraz Jego poświęcenie dla naszego zbawienia.

20150318 imieniny proboszcza"Ora et labora - Módl się i pracuj". Ta dewiza Św. Benedykta, a jednocześnie motto reguły zakonu benedyktynów najlepiej opisuje posłannictwo działalności życia kapłańskiego.

Dzisiaj uroczyście wspominamy Św Józefa, Opiekuna Pana Jezusa, Oblubieńca NMP oraz patrona Kościoła Powszechnego. W tym dniu chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe dla naszego Ks. Proboszcza.

20150308-14-jerycho-rozancowe    Na początek krótka historia i cel. Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w Księdze Jozuego. Wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza, Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte. Czuwanie nawiązuje też do wydarzeń Nowego Testamentu. Sceny pod Jerychem, kiedy niewidomy człowiek prosi Chrystusa o uzdrowienie.

20150304-peregrynacja-kkwc„W tym liście, który usłyszeliśmy w czytaniu z listu do Filipian, Paweł głosi, że wszystko uznałem za stratę. Wszystko, co jest w moim życiu jest stratą ze względu na najwyższą wartość - poznać Jezusa Chrystusa.

Jestem ciekaw, czy ktoś z nas tu obecnych, kapłanów, sióstr, czy ktokolwiek z nas, w życiu tak pomyślał. Uznać wszystko za stratę, byleby tylko pozyskać Pana, byleby tylko poznać kim jest Jezus. Jak potężna jest jego miłość. Sam zrezygnował z chwały i stał się Człowiekiem, aby człowiek nie powiedział o Bogu, Ty nie wiem co to znaczy krzyż.

   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:30, 10:30, 15:00

Dni powszednie
18:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2018