Wieczór Uwielbienia poprowadził o. Łukasz W piątek 3 czerwca, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w czasie Liturgii młodzież przystępująca do sakramentu bierzmowania przyjęła krzyże. Jako, nie tylko pamiątkę z sakramentu dojrzałości, ale również jako symbol i znak wiary, którą wyznają już w dorosłym życiu chrześcijanina. Po Mszy św. w naszym saktuarium odbył się Wieczór Uwielbienia, w którym uczestniczyli bierzmowani oraz parafianie. Wieczór Uwielbienia poprowadził o. Łukasz Buksa. Wieczór Uwielbienia przybrał formę muzyczną, bo jak powiedział św. Augustyn: "Kto śpiewa, dwa razy się modli."

Boże Ciało

"Boże Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen" (kolekta w Uroczystość Bożego Ciała)
 
"Na dzień poświęcony szczególnej czci publicznej Eucharystii Kościół wybrał przed wiekami czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej: dzień Bożego Ciała." (Jan Paweł II)

original d891f7f6cc3169125c436d60399f968eList pasterski po Ingresie 2016
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Gloria Tibi Trinitas!
 
Drodzy Bracia w powołaniu kapłańskim, 
Drogie Osoby życia konsekrowanego, 
Drodzy Bracia i Siostry!
 
    "Znak krzyża, czyniony z wiarą, jest wyznaniem wiary w Boga w Trójcy Świętej Jedynego. To wyznanie wiary jest także nawiązaniem do szczególnie ważnego momentu w naszym życiu, jakim jest chrzest święty. To w imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego zostaliśmy uwolnieni od grzechu pierworodnego i włączeni do zbawczej społeczności Kościoła. To w imię Trójcy Świętej dokonują się w nas inne znaki sakramentalne. Kościół jest ludem zjednoczonym jednością Ojca i Syna, i Ducha Świętego, czyli wspólnotą zgromadzoną w imię Trójcy Świętej (św. Cyprian, „De oratione dominica”).

2016 05 15 12.37.33 768x124315 maja w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego piętnaścioro dzieci, osiem dziewczynek i siedmiu chłopców z klasy 3 szkoły podstawowej, po raz pierwszy w pełni uczestniczyło w Eucharystii. Dzieci przystąpiły do dwóch kolejnych sakramentów w ich katolickim życiu: sakramentu pokuty i eucharystii. I Komunia św. to czas wyjątkowy, dlatego poprzedzony był przygotowaniem w czasie katechez, w domu, oraz na próbach. W sobotę, w Godzinie Miłosierdzia, tj. o 15:00 dzieci wraz z rodzicami przystąpiły do sakramentu pokuty. W tym roku zbiegły się pięknie dwa święta, I Komunia św. oraz Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

1050 rocznica chrztu PolskiŚwięto Flagi - 2 maja tego roku w naszej parafii miało szczególny wymiar.

Podczas Mszy św. strażacy z naszej OSP składali dziękczynienie Bogu za bezpieczną służbę na rzecz mieszkańców i prosili o jak największą  "bezczynność" w kwestii walki z żywiołami.

Po liturgii, z inicjatywy POAK odbyły się obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. W ramach comiesięcznego czuwania papieskiego zaprosiliśmy parafian na "wędrówkę śladami przeszłości" przedstawiając montaż słowno-muzyczny poświęcony temu ważnemu wydarzeniu.

2016 05 16 18.33.57 768x1226Przed obrazem Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Wielkich Oczach, w świątyni, w której O. Franciszek Szajer przyjął sakrament chrztu, komunii świętej oraz bierzmowania, dziękował również za dar 30-lecia kapłaństwa i życia zakonnego. 10 maja wraz z kapłanami zanosił dziękczynną Liturgie Eucharystyczną za te minione lata i prosił o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na kolejne lata życia zakonnego.

Ks. Arcybiskup Adam SzalNUNCJATURA APOSTOLSKA W POLSCE
N. 6696/16
 
Komunikat:
Ojciec Święty Franciszek:
1. Przyjął rezygnację księdza arcybiskupa Józefa Michalika z posługi arcybiskupa metropolity przemyskiego obrządku łacińskiego, złożoną zgodnie z kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
2. Mianował arcybiskupem metropolitą przemyskim obrządku łacińskiego dotychczasowego biskupa pomocniczego tejże archidiecezji Adama Szala.
 
Warszawa, 30 kwietnia 2016 roku, abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apost.

Makulatura na misjeW sobotę 16 kwietnia uczestniczyliśmy w zbiórce makulatury na rzecz wspierania budowy studni na misji w Afryce. Akcję prowadzi Grupa Charytatywna z Przeworska, a w naszej parafii inicjatorem była POAK. Zebrano 3.360 kg surowca, a od początku udziału parafian w akcji (2014 r.) imponującą ilość prawie 16 ton, co stanowi ok. 10% kosztu budowy 1 studni. Obecna zbiórka pozwoli wybudować czwarta już studnię, tym razem na Madagaskarze.

   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:30, 10:30, 15:00

Dni powszednie
18:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2018