XIX Rocznica Koronacji - Sakrament bierzmowania W niedziele 5 czerwca przeżywaliśmy w naszej parafii piękną uroczystość, na którą złożyły się trzy ważne wydarzenia: dziękczynienie za dar koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych, udzielenie sakramentu bierzmowania młodzieży z dekanatu Radymno II oraz nasze dekanalne dziękczynienie za 1050-lecie Chrztu Polski. Naszym uroczystością przewodniczył i homilię wygłosił Ks. bp. Stanisław Jamrozek wraz z ks. dziekanem Marianem Karbowskim (parafia Laszki), Ks. wicedziekanem Józefem Florkiem, O. Franciszkiem Szajerem, Ks. Krystianem Kosiem i innymi duszpasterzami naszego dekanatu.  

Wieczór Uwielbienia poprowadził o. Łukasz W piątek 3 czerwca, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w czasie Liturgii młodzież przystępująca do sakramentu bierzmowania przyjęła krzyże. Jako, nie tylko pamiątkę z sakramentu dojrzałości, ale również jako symbol i znak wiary, którą wyznają już w dorosłym życiu chrześcijanina. Po Mszy św. w naszym saktuarium odbył się Wieczór Uwielbienia, w którym uczestniczyli bierzmowani oraz parafianie. Wieczór Uwielbienia poprowadził o. Łukasz Buksa. Wieczór Uwielbienia przybrał formę muzyczną, bo jak powiedział św. Augustyn: "Kto śpiewa, dwa razy się modli."

Boże Ciało

"Boże Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen" (kolekta w Uroczystość Bożego Ciała)
 
"Na dzień poświęcony szczególnej czci publicznej Eucharystii Kościół wybrał przed wiekami czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej: dzień Bożego Ciała." (Jan Paweł II)

original d891f7f6cc3169125c436d60399f968eList pasterski po Ingresie 2016
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Gloria Tibi Trinitas!
 
Drodzy Bracia w powołaniu kapłańskim, 
Drogie Osoby życia konsekrowanego, 
Drodzy Bracia i Siostry!
 
    "Znak krzyża, czyniony z wiarą, jest wyznaniem wiary w Boga w Trójcy Świętej Jedynego. To wyznanie wiary jest także nawiązaniem do szczególnie ważnego momentu w naszym życiu, jakim jest chrzest święty. To w imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego zostaliśmy uwolnieni od grzechu pierworodnego i włączeni do zbawczej społeczności Kościoła. To w imię Trójcy Świętej dokonują się w nas inne znaki sakramentalne. Kościół jest ludem zjednoczonym jednością Ojca i Syna, i Ducha Świętego, czyli wspólnotą zgromadzoną w imię Trójcy Świętej (św. Cyprian, „De oratione dominica”).

2016 05 15 12.37.33 768x124315 maja w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego piętnaścioro dzieci, osiem dziewczynek i siedmiu chłopców z klasy 3 szkoły podstawowej, po raz pierwszy w pełni uczestniczyło w Eucharystii. Dzieci przystąpiły do dwóch kolejnych sakramentów w ich katolickim życiu: sakramentu pokuty i eucharystii. I Komunia św. to czas wyjątkowy, dlatego poprzedzony był przygotowaniem w czasie katechez, w domu, oraz na próbach. W sobotę, w Godzinie Miłosierdzia, tj. o 15:00 dzieci wraz z rodzicami przystąpiły do sakramentu pokuty. W tym roku zbiegły się pięknie dwa święta, I Komunia św. oraz Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

1050 rocznica chrztu PolskiŚwięto Flagi - 2 maja tego roku w naszej parafii miało szczególny wymiar.

Podczas Mszy św. strażacy z naszej OSP składali dziękczynienie Bogu za bezpieczną służbę na rzecz mieszkańców i prosili o jak największą  "bezczynność" w kwestii walki z żywiołami.

Po liturgii, z inicjatywy POAK odbyły się obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. W ramach comiesięcznego czuwania papieskiego zaprosiliśmy parafian na "wędrówkę śladami przeszłości" przedstawiając montaż słowno-muzyczny poświęcony temu ważnemu wydarzeniu.

2016 05 16 18.33.57 768x1226Przed obrazem Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Wielkich Oczach, w świątyni, w której O. Franciszek Szajer przyjął sakrament chrztu, komunii świętej oraz bierzmowania, dziękował również za dar 30-lecia kapłaństwa i życia zakonnego. 10 maja wraz z kapłanami zanosił dziękczynną Liturgie Eucharystyczną za te minione lata i prosił o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na kolejne lata życia zakonnego.

Ks. Arcybiskup Adam SzalNUNCJATURA APOSTOLSKA W POLSCE
N. 6696/16
 
Komunikat:
Ojciec Święty Franciszek:
1. Przyjął rezygnację księdza arcybiskupa Józefa Michalika z posługi arcybiskupa metropolity przemyskiego obrządku łacińskiego, złożoną zgodnie z kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
2. Mianował arcybiskupem metropolitą przemyskim obrządku łacińskiego dotychczasowego biskupa pomocniczego tejże archidiecezji Adama Szala.
 
Warszawa, 30 kwietnia 2016 roku, abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apost.

   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:00, 9:00, 11:00, 15:00

Dni powszednie
17:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2018