„Kimże ja jestem, Panie, mój Boże,
że doprowadziłeś mnie aż dotąd?”
(2 Sm 7,18)

Wszystko w życiu ma swój czas - swój początek i koniec. Bywają w życiu chwile, gdy dziwnie bije serce, łamie się głos, a oczy nienaturalnie się pocą…

Zanim stąd odejdę, aby służyć tym, których Pan Bóg postawi mi na mojej drodze, chciałbym się  pożegnać i podziękować.

 Ks. Witold  Dnia 22 lipca 2015 r. w środę, o godzinie 18:00 uczestniczyliśmy we Mszy Św. pożegnalnej Ks. Witolda Orzechowskiego, wikariusza naszej parafii. Decyzją Księdza Biskupa, ksiądz Witold został przeniesiony z naszej Parafii do Ustrzyk Dolnych.
Dla wszystkich był to czas pełen wzruszeń. Po Eucharystii  Parafianie wyrażali swoją wdzięczność za te dwa lata wspaniałej i owocnej posługi Ks. Witolda  w naszej parafii, serdecznymi słowami oraz kwiatami i upominkiem.

20150719 herb bp michalikDrodzy Bracia Kapłani,
Drodzy Diecezjanie

Wiele jest motywów do napisania tego listu pasterskiego, bo wiele jest tematów, które w posłudze pasterskiej powinny być poruszane, aby pogłębić wiarę, aby zbliżyć ludzi do Boga i obudzić w nas szczerą miłość ku Ojcu naszemu w niebie. A przecież sprawdzianem naszej wiary i miłości jest życie codzienne, życzliwość wobec bliźnich oraz wierność codziennym zobowiązaniom.

Liturgia święta często przywołuje Słowo Boże, aby zwrócić uwagę na nasze konkretne zobowiązania. Dzisiaj prorok Jeremiasz upomina pasterzy, którzy przez milczenie „prowadzą do zguby i rozpraszają owce Bożego pastwiska” (Jr 23, 1).

20150708 urodziny wikaregoDzień 8 lipca to dla Księdza Witolda szczególny dzień. W tym dniu przypadają jego urodziny. Tego roku obchodzi 30-ty rok życia. Po uroczystej Mszy św. parafianie uroczyście złożyli Ks. Wikariuszowi życzenia urodzinowe, a także słowa pożegnania. My wszyscy również przyłączamy się do tak pięknych życzeń. Życząc Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych.

P1170579W niedzielę 21 czerwca br. Ks. Biskup Stanisław Jamrozek przewodniczył świętej liturgii, która była dziękczynieniem za koronację obrazu Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych, w tym roku przypada już XVIII rocznica. W czasie Mszy św. sakrament bierzmowania otrzymała młodzież szkolna i młodzież z Domu Pomocy Społecznej z Wielkich Oczu, a także  młodzież z Nienowic.

krosno 3To już osiemnasta rocznica od wizyty Jana Pawła II w Krośnie. 10 czerwca 1997 roku Papież na tamtejszym lotnisku, w obecności ponad 700 tysięcy wiernych, kanonizował Jana z Dukli oraz ukoronował trzy cudowne wizerunki Matki Bożej. Początkowo w to, że Ojciec Święty przybędzie do Krosna, prawie nikt nie wierzył. Władze miasta i kościelne udały się jednak do Watykanu z zaproszeniem Papieża do przybycia, otrzymawszy życzliwą, pozytywną odpowiedź.

20150604 boze cialo 000Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: To jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane.
Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: To jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Eucharystia to wspaniały dar jaki otrzymaliśmy. Jezus pozostawia nam Swoje Ciało i Krew. „Bierzcie, to jest Ciało moje”Jest najważniejszym elementem życia. Jest to sakrament zjednoczenia. Godne przeżycie Tej Ofiary jest pokarmem dla duszy, lekarstem na wszelkie jej choroby. Najgorszą zaś rzeczą jest niegodne, świętokradzkie przyjęcie Komuni Świętej. Nieodpowiednie przeżycie, zachowanie, czy strój na Mszy Świętej. Jest to swoiste samobójstwo duchowe człowieka.

Rocznica komunii św.Pięćdziesiąt dni po Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wierni obchodzą Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dlatego też dzień ten nazywany jest Pięćdziesiątnicą. Ta uroczystość zajmuje drugie miejsce w pierwszeństwie obchodów liturgicznych, jest świętem ruchomym, kończącym okres Zmartwychwstania Pańskiego. Zielone Świątki, tak brzmi popularna, ludowa nazwa tej uroczystości. To jedno z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone już w czasach apostolskich. Dzień ten posiadał wtedy praktycznie tę samą rangę, co uroczystość Paschy.

   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:00, 9:00, 11:00, 15:00

Dni powszednie
17:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2017