Odpust parafialny

"Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć."
(Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny "Ineffabilis Deus" z 8 grudnia 1854 roku - Piusa IX)

201512 rok swiety milosierdziaRok Święty zostanie rozpoczęty 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. (…) W kolejną niedzielę, tj. III Niedzielę Adwentu, otworzone zostaną Drzwi Święte w Katedrze Rzymu. (...) Postanawiam również, aby w tę właśnie niedzielę w każdym Kościele lokalnym, w Katedrze (..) została otworzona na cały rok taka sama Brama Milosierdzia. Według decyzji Biskupa Ordynariusza, taka Brama będzie mogła być otworzona również w sanktuariach, miejscach nawiedzanych przez wielu pielgrzymów, którzy właśnie tam bardzo często doświadczają w sercu łaski i znajdują drogę do nawrócenia. (Franciszek, Misericordiae Vultus)

Zmarł ks. Józef  KrzywdaDnia 7 grudnia na stronie Archidiecezji Przemyskiej pojawiła się smutna wiadomość. Zmarł Ksiądz Józef Krzywda, emeryt, przebywajacy w Domu Księży Emerytów EMAUS w Korczynie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w czwartek 8 grudnia 2015 r. o godz. 13:00 w Parafii pw. św. Stanisława Bpa w Zręcinie.

Ksiądz Józef Krzywda urodził się 16 marca 1929 roku w Leśniowie, naleźacej do parafii Zręcin koło Krosna. W Leśniowie odbył edukację podstawową, w Krośnie zaś Gimnazjum i Liceum, gdzie w 1949 r. zdał maturę. W tym samym roku rozpoczął pięcioletnie studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia kapłańskie z rąk biskupa Franciszka Bardy otrzymał w 1954 roku. Pracował jako wikary w Szebniach koło Jasła, w Farze w Rzeszowie, w Dukli, w Odrzykoniu, w Malawie, w Załężu koło Jasła i w Grębowie koło Tarnobrzegu.

201512 roratyWraz z pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny, rok który przyniesie nam kilka ważnych wydażeń w polskim Kościele. Tegoroczny Adwent zbiega się z początkiem obchodów rocznicy 1050-lecia chrztu Polski, Jubileuszowym Rokiem Miłosierdzia. Obok tych jubileuszy mamy jeszcze Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.

29 listopada 2015 r. - rozpoczęcie roku jubileuszowego chrztu Polski w diecezjach.
8 grudnia 2015 r. - inauguracja przez papieża Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.
14-16 kwietnia 2016 r. - centralne obchody kościelno-państwowe 1050. rocznicy chrztu Polski w Gnieźnie i Poznaniu.
3 maja 2016 r. - Jubileuszowy Akt zawierzenia NMP Królowej Polski na Jasnej Górze.
20-25 lipca 2016 r. - Światowe Dni Młodzieży w diecezjach Polski.
25-31 lipca 2016 r. - Światowe Dni Młodzieży w Krakowie z papieżem Franciszkiem.
Październik 2016 r. - pielgrzymka narodowa do Rzymu.
20 listopada 2016 r. - Akt oddania Ojczyzny Chrystusowi Królowi w Łagiewnikach, zakończenie obchodów rocznicy 1050-lecia chrztu Polski, dziękczynienie za Światowe Dni Młodzieży, zakończenie Roku Miłosierdzia.

P271115 17.59W dniu dzisiejszym, tj. 27 listopada, Ks. Proboszcz obchodzi swoje urodziny. Zebrani na wieczornej mszy modlili się także w intencji Bożego błogosławieństwa i opieki MB Pocieszycielki Straconych, którą do koncelebry włączył Ks. Wikariusz. Na zakończenie grupa parafian, w imieniu całej parafii złożyła solenizantowi życzenia i symboliczny bukiet kwiatów.
 
"Czcigodny Księże Jubilacie 
 
Dziś wszystkie serca szczere i życzliwe
w jeden wieniec się splatają. 
Czują się z tego bardzo szczęśliwe,
gdy hołd wdzięczności Ci składają. 

20151122 OAZA DK

"Trzeba przyjąć po prostu ten charyzmat w całości,
ze wszystkimi elementami nawet nieraz bardzo szczegółowymi,
bo to należy do tego charyzmatu
i od wierności zależy owocowanie i rozwój ruchu"

ks. F. Blachnicki

W sobotę, 21 listopada 2015 r. w naszej Parafii odbył się II Krąg Diecezjalny Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej.

Goście powitani zostali przez nową Parę Rejonową rejonu Radymno, Joannę i Jana oraz ks. proboszcza Józefa Florka.

Odprawionej w naszym Sanktuarium Eucharystii przewodniczył ks. biskup Adam Szal, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie, który również wygłosił homilię oraz uczestniczył w części spotkań kręgu diecezjalnego. Obecni byli też księża moderatorzy rejonowi Domowego Kościoła wraz z moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło-Życie ks. Danielem Trojnarem.

20151120 list ke 1050 chrzestList Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

Drodzy Siostry i Bracia!

W dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata docierają do nas słowa proroka Daniela o Synu Człowieczym, któremu „powierzono […] panowanie, chwałę i władzę królewską, a [któremu] służyły […] wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie”. (Dn 7,14) Proroctwo to spełniło się w odniesieniu do osoby Chrystusa, który jest „Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi” (Ap 1,5).

20151111 swieto niepodleglosci"Chcemy wyrazić naszą wdzięczność Bogu za dar wolności. Chcemy również wspomnieć,  z wdzięcznością wszystkich ludzi, dzięki którym możemy być wolni. Chcemy także zawierzać przyszłość naszą,  przyszłość naszego kraju." Tymi słowami Ks. Proboszcz rozpoczą homilię, skierowaną do zebranych na uroczystej liturgii w rocznicę odzyskania niepodległości.

Każdy kto zna historię Polski - a z założenia każdy prawdziwy Polak-Patriota powinien ją znać - wie że jest ona trudna. Usłana licznymi walkami, cierpieniem, ale także pełna wiary i zasad. Historia, gdzie dla większości najważniejsze było przesłanie zawarte w dewizie "Bog - Honor - Ojczyzna".

   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:00, 9:00, 11:00, 15:00

Dni powszednie
18:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2018