Zadania podstawowe POAK:
 1. Comiesięczne spotkania formacyjne w każdy drugi czwartek miesiąca. W programie:
  • Oprawa liturgiczna Mszy Świętej;
  • Zapalenie świecy;
  • Modlitwa na rozpoczęcie;
  • Kwadrans ewangeliczny – Pismo Święte- Ewangelia wg Świętego Łukasza;
  • Studiowanie i wspólne rozważanie materiałów formacyjnych na 2017 rok: „Idźcie i głoście”;
  • Kwadrans czytelniczy;
  • Dzielenie się wiarą, świadectwa;
  • Omówienie realizacji zadań wynikających z planu pracy;
  • Modlitwa na zakończenie, zgaszenie świecy, błogosławieństwo kapłana.
 2. Koordynowanie aktywnego udziału świeckich w liturgii niedzielnej i świątecznej.
 3. Kontynuowanie pomocy dziecku z misji w Kamerunie – roczna opłata za naukę.
 4. Włączenie się w rotacyjną adorację Najświętszego Sakramentu w parafii.
 5. Zorganizowanie zbiórki środków finansowych na dokończenie budowy kościoła w Ekwadorze.
 6. Objęcie patronatem modlitewnym księdza Wiesława Mareckiego misjonarza w Kamerunie.
 7. Podejmowanie prób dotarcia do bliźnich, którzy nie przychodzą na niedzielną Mszę Świętą.
 8. Prowadzenie podstawowej dokumentacji: listy obecności, księga finansowa, protokoły spotkań.

W sobotę 23 kwietnia zaprosiliśmy na spotkanie naszych seniorów. Po Mszy Św. chętni zebrali się w salce, by wspólnie spędzić ten wieczór. Na stole pojawił się żurek /wszak to okres wielkanocny/ oraz słodkości  i herbatka. Spotkaniu rozpoczętemu modlitwą poprowadzoną przez Ks. Proboszcza, spotkaniu towarzyszył gwar rozmów i ogólnie radosny nastrój.

20160402 11rocznica JP2W sobotę 2 kwietnia, jak każdego 2-go dnia miesiąca odbyło się w naszej parafii Czuwanie Papieskie do pamiętnej godziny 21:37.

Tego roku wypadło to dokładnie po 11 latach od tamtej szczególnej soboty, wigilii święta Bożego Miłosierdzia, gdy nasz umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II odchodził do Domu Ojca.

20160319 saint joseph 01W  sobotę 19 marca  zorganizowaliśmy obchody dnia Imienin Ks. Proboszcza naszej parafii i Asystenta POAK Józefa Florka. Mszę św. w intencji solenizanta odprawił Ks. Wikariusz Krystian Koś. Przed zakończeniem uroczystej Eucharystii życzenia i kwiaty w imieniu wszystkich parafian złożyła Maria oraz Józef. Dołączyli się też ministranci.

Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Wielkich Oczach w kadencji 2012 – 2015

POAK w Wielkich Oczach skupia 13 członków w tym 2 wspierających oraz 2 kandydatów.

Niniejsze sprawozdanie  uwzględnia następujące dziedziny pracy:

I. Formacja duchowa członków AK:

   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:00, 9:00, 11:00, 15:00

Dni powszednie
17:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2017