Jesteśmy napełnieni Duchem Świetym

 

Zadania podstawowe POA

I. Comiesięczne spotkania formacyjne w każdy drugi czwartek miesiąca. W programie:

 • - oprawa liturgiczna Mszy Św.,
 • -  zapalenie świecy, modlitwa do Ducha Świętego,
 • -  lektura Pisma Świętego,
 • - studiowanie materiałów formacyjnych na 2018 rok: „ Otrzymaliście w darze Ducha Świętego” oraz  treści książki  ks. Asystenta o AK,
 • - dzielenie się wiara,  kwadrans czytelniczy, omówienie zadań miesięcznych wynikających z planu pracy,
 • -  zakończenie modlitwą, błogosławieństwo Kapłana.

II. Koordynowanie  aktywnego udziału świeckich w liturgii niedzielnej i świątecznej.

III. Kontynuowanie pomocy dziecku z misji w Kamerunie –  roczna opłata za naukę

IV. Prowadzenie podstawowej dokumentacji /listy obecności, protokołyspotkań/

 

Zadania każdego członka POAK

1.Uczestniczenie w dniach skupienia: wiosennym i jesiennym, pielgrzymkach AK do Strachociny, Częstochowy i Przemyśla.

2.  Systematyczna modlitwa  o  powołania do naszego stowarzyszenia oraz za Ojczyznę.

3. Trwanie w przyjaźni z Jezusem Chrystusem poprzez: codzienny rachunek sumienia, systematyczną spowiedź świętą, lekturę Pisma Świętego, częste uczestnictwo we Mszy Świętej

4. Wspieranie modlitewne konkretnego misjonarza  /ks. Wiesław  Marecki z Ekwadoru /, złożenie ofiary na  wyposażenie kościoła w Ekwadorze.

5. Włączenie się w  comiesięczną Nowennę za Ojczyzną  / 11-go dnia przez 9 m-cy /.

6. Udział w comiesięcznych / 2-go / konferencjach o Duchu Świętym  wg Encykliki  J.P.II „ Dominum et Vivifakantem” podczas parafialnych Wieczorów Uwielbienia. 

 

Zadania do realizacji w poszczególnych miesiącach

 

Miesiąc

Osoba odpow. za organ. spotkania

Planowane zadania

Styczeń

Anna Bałata

 

 

1.Udział  prezesa POAK w rekolekcjach w Strachocinie /06 - 07.01/

2.Zorganizowanie spotkania opłatkowego członków POAK / 11 .01/

3.Udział prezesa w Radzie DIAK w Albigowej  /13.01/

4. Zorganizowanie spotkania seniorów /20 .01/

5.Zorganizowanie spotkania kolędowego lektorów dorosłych /21.01/

6. Zorg.  ogólnego zebrania członków POAK – oprac. propozycji Programu Pracy na 2018 rok /23.01 /

7.Udział w spotkaniu opłatkowo -kolędowym czł. AK Archipr. Jarosławskiego w Jarosławiu./ 28.01/

 

Luty

Renata Mozdżan

 

 

1. Zorganizowanie obchodów Parafialnego Dnia Chorych, przygotowanie agape /11.02/

2. Zatwierdzenie Programu Pracy na 2018 rok /15.02/

3. Przeprowadzenie nabożeństwa Drogi Krzyżowej  /16.02/

 

Marzec

Halina Czołacz

 

 

1. Zorganizowanie Adopcji Modlitewnej Bierzmowanych w parafii  / wg uzgodnień/

2.Świetowanie Dnia Imienin Ks. Asystenta POAK , Józefa /19.03/

3.Włączenie się w świętowanie Triduum Paschalnego, Dnia Kaplana /29 - 31.03/

4.Włączenie się do udziału w akcji „Bronię  Życia – Wspieram Życie” – bank krwi / w miarę możliwości/

 

Kwiecień

Maria Orłowska

 

 

 

 

1.Właczenie się w obchody 13 rocznicy śmierci Św. J.P.II / 02.04 /

2. Zorganizowanie spotkania POAK „przy wielkanocnym stole”/12.04/.

3.Zorganizowanie spotkania seniorów /14.04/

4.  Przeprowadzenie zbiórki „makulatury na Misje” / 21.04 /

5.Udział w wiosennym Dniu Skupienia członków AK  /22.04. – Ostrów k. Jarosławia /

6.Zorg.  wyjazdu par. na grób Śp. Ks. Kan. J.K. do Krzemienicy oraz do Przew.,  Łańcuta i Markowej/28.04 /

7. Propagowanie oflagowania domów z okazji świąt Maryjnych i patriotycznych / ogł par/

 

Maj

Maria Baran

 

 

 

1.Udział w pieszej pielgrzymce do Sanktuarium w Łukawcu /03.05/

2.Udział w Nowennie do Ducha Św. / 11.- 19. 05 /

3.Zorganizowanie pielgrzymki do Strachociny /12.05 / bp Gądecki

4. Zorganizowanie Konkursu Pieśni Patriotycznej w parafii /wg uzgodnień/

5.Przygotowanie ołtarza i udział w procesji Bożego Ciała / 31.05/

 

Czerwiec

Celina Stawarska

 

 

1.Parafialne świętowanie rocznicy koronacji Obrazu MB Wielkoockiej /10.06/.

2. Udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce AK na Jasną Górę /09.06/

3.Udział prezesa w wyborach do DIAK w Przemyślu /30.06 /

 

Lipiec -sierpień

 

 

1.Włączenie się w organizację festynu AK Archiprezbiteratu Jarosławskiego

2.Zorganizowanie 2 – dniowej pielgrzymki parafialnej / Warszawa, Niepokalanów./

3.Udział prezes  w spotkaniu z Arcybiskupem A. Szalem / 25.08 /

 

Wrzesień

Janina Pankiewicz

 

 

1.Zorganizowanie Parafiady Patriotycznej / do uzgodnienia /

2. Udział w pieszej pielgrzymce do Sanktuarium w Łukawcu /14.09/

3.Udział kand. na samorządowców w spotkaniu w Strachocinie /29.09 /

 

Październik

Józef Hawrylak

 

 

1.Właczenie się w organizację odpustu parafialnego /07.10 /

2..Udział w jesiennym Dniu Skupienia AK

3. Przeprowadzenie Nabożeństwa Różańcowego/ 11.10 / oraz spotk form wspólne z sąsiedn. POAK

4.Obchody Dnia Papieskiego / kremówki ?/ 14.10/

5.Przeprowadzenie zbiórki makulatury na Misje / 20.10 /

6..Wpłata roczna  na Media Katolickie /Radio Fara, TV Trwam/

 

Listopad

Danuta Kowalska

 

 

1.Udział w finale Koncertu Pieśni Patriotycznej na Zamku Król. w W-wie / 04.11 /

2. Udział w gminnych i parafialnych obchodach 100 Roczn. Odzysk. Niepodległości  /11.11/

3. Udział w pielgrzymce AK do Przemyśla /24.11/

4.Obchody Święta  Patronalnego POAK /25.11/

 

Grudzień

Maria Pukas

 

 

1.Zorganizowanie spotkania dzieci ze Św. Mikołajem /06.12/

2.Włączenie się w organizację odpustu parafialnego /08.12 /

3. Wpłata rocznej należności  na DIAK

4.Podsumowanie rocznej pracy i sporządzenie sprawozdania /15.12/.

 

                                                                                                                                                                               Prezes POAK Wielkie Oczy 
 Anna Bałata

 

 

 

 

 

 Zadania podstawowe POAK:
 1. Comiesięczne spotkania formacyjne w każdy drugi czwartek miesiąca. W programie:
  • Oprawa liturgiczna Mszy Świętej;
  • Zapalenie świecy;
  • Modlitwa na rozpoczęcie;
  • Kwadrans ewangeliczny – Pismo Święte- Ewangelia wg Świętego Łukasza;
  • Studiowanie i wspólne rozważanie materiałów formacyjnych na 2017 rok: „Idźcie i głoście”;
  • Kwadrans czytelniczy;
  • Dzielenie się wiarą, świadectwa;
  • Omówienie realizacji zadań wynikających z planu pracy;
  • Modlitwa na zakończenie, zgaszenie świecy, błogosławieństwo kapłana.
 2. Koordynowanie aktywnego udziału świeckich w liturgii niedzielnej i świątecznej.
 3. Kontynuowanie pomocy dziecku z misji w Kamerunie – roczna opłata za naukę.
 4. Włączenie się w rotacyjną adorację Najświętszego Sakramentu w parafii.
 5. Zorganizowanie zbiórki środków finansowych na dokończenie budowy kościoła w Ekwadorze.
 6. Objęcie patronatem modlitewnym księdza Wiesława Mareckiego misjonarza w Kamerunie.
 7. Podejmowanie prób dotarcia do bliźnich, którzy nie przychodzą na niedzielną Mszę Świętą.
 8. Prowadzenie podstawowej dokumentacji: listy obecności, księga finansowa, protokoły spotkań.

W sobotę 23 kwietnia zaprosiliśmy na spotkanie naszych seniorów. Po Mszy Św. chętni zebrali się w salce, by wspólnie spędzić ten wieczór. Na stole pojawił się żurek /wszak to okres wielkanocny/ oraz słodkości  i herbatka. Spotkaniu rozpoczętemu modlitwą poprowadzoną przez Ks. Proboszcza, spotkaniu towarzyszył gwar rozmów i ogólnie radosny nastrój.

20160402 11rocznica JP2W sobotę 2 kwietnia, jak każdego 2-go dnia miesiąca odbyło się w naszej parafii Czuwanie Papieskie do pamiętnej godziny 21:37.

Tego roku wypadło to dokładnie po 11 latach od tamtej szczególnej soboty, wigilii święta Bożego Miłosierdzia, gdy nasz umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II odchodził do Domu Ojca.

20160319 saint joseph 01W  sobotę 19 marca  zorganizowaliśmy obchody dnia Imienin Ks. Proboszcza naszej parafii i Asystenta POAK Józefa Florka. Mszę św. w intencji solenizanta odprawił Ks. Wikariusz Krystian Koś. Przed zakończeniem uroczystej Eucharystii życzenia i kwiaty w imieniu wszystkich parafian złożyła Maria oraz Józef. Dołączyli się też ministranci.

   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:00, 9:00, 11:00, 15:00

Dni powszednie
17:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2017