Zadania podstawowe POAK:

I Comiesięczne spotkania formacyjne w każdy drugi czwartek miesiąca. W programie:

 • Oprawa liturgiczna Mszy Świętej;
 • Zapalenie świecy;
 • Modlitwa do Ducha Świętego;
 • Kwadrans ewangeliczny – Pismo Święte;
 • Studiowanie i wspólne rozważanie materiałów formacyjnych na 2020 rok:
  „Wielka tajemnica wiary”;
 • Kwadrans czytelniczy;
 • Dzielenie się wiarą, świadectwa;
 • Omówienie realizacji zadań wynikających z planu pracy;
 • Modlitwa na zakończenie, zgaszenie świecy, błogosławieństwo kapłana.

II Koordynowanie aktywnego udziału świeckich w liturgii niedzielnej i świątecznej.

III Zorganizowanie i prowadzenie modlitwy nowennowej wg przygotowanych materiałów.

IV Zorganizowanie zbiórki środków finansowych na budowę pomnika

św. Jana Pawła II.

V Objęcie patronatem modlitewnym księdza Wiesława Mareckiego misjonarza

w Kamerunie.

VI Prowadzenie podstawowej dokumentacji: listy obecności, księga finansowa, protokoły spotkań.

VII Udział w peregrynacji relikwii św. Andrzeja Boboli w Archiprezbiteracie Jarosławskim (czerwiec – październik)

 

Zadania każdego członka POAK:

 1. Uczestniczenie w dniach skupienia: wiosennym i jesiennym.
 2. Udział w pielgrzymkach AK: do Strachociny, Częstochowy i Przemyśla.
 3. Systematyczna spowiedź i częsta Komunia Święta.
 4. Systematyczne czytanie Pisma Świętego.
 5. Ofiarowanie Matce Bożej pięć pierwszych sobót miesiąca.
 6. Włączenie się w wolontariat służby bliźniemu.

 

Zadania do realizacji w poszczególnych miesiącach:

Miesiąc:  /  Osoba odpowiedzialna za oprawę liturgii i organizację spotkania: /

 Planowane zadania:

 

Styczeń / Bałata Anna

 1. Zorganizowanie spotkania opłatkowego członków POAK (23 I)
 2. Udział prezesa w Radzie DIAK w Warze (18 I)
 3. Zorganizowanie spotkania opłatkowo-kolędowego lektorów dorosłych (19 I)
 4. Udział prezesa POAK w rekolekcjach w Strachocinie (16 - 17 I))

Luty / Bałata Anna 

 1. Opracowanie Planu Pracy POAK na 2020 r. oraz zorganizowanie modlitwy nowennowej za Akcję Katolicką (13 II)
 2. Zorganizowanie spotkania z okazji Dnia Chorego (16 II)

Marzec / Stawarska Cecylia

 1. Przeprowadzenie nabożeństwa Drogi Krzyżowej (13 III )
 2. Świętowanie Dnia Imienin Ks. Asystenta POAK, Józefa (19 III)
 3. Podjęcie Duchowej Adopcji dzieci nienarodzonych (25 III)

Kwiecień / Baran Maria

 1. Włączenie się w świętowanie 15 rocznicy śmierci Św. Jana Pawła II (2 IV)
 2. Włączenie się w świętowanie Triduum Paschalnego, Dnia Kapłana (9-11 IV)
 3. Zorganizowanie spotkania POAK „przy wielkanocnym stole” (16 IV)
 4. Udział w Wiosennym Dniu Skupienia
 5. Propagowanie oflagowania domów z okazji świąt Maryjnych i patriotycznych (ogłoszenia parafialne)

Maj / Hawrylak Józef

 1. Udział w pieszej pielgrzymce do Sanktuarium Maryjnego w Łukawcu (3 V)
 2. Udział w Diecezjalnej Pielgrzymce AK do Strachociny
 3. Zorganizowanie 1-dniowej pielgrzymki wg uzgodnienia
 4. Obchody 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II (18 V)

Czerwiec / Pisarz Marian

 1. Parafialne świętowanie rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Wielkoockiej
 2. Przygotowanie ołtarza i udział w procesji Bożego Ciała (11 VI)
 3. Organizacja diecezjalnego spotkania dzieci pierwszokomunijnych (13 VI)
 4. Zorganizowanie wyjazdu na Krajową pielgrzymkę AK na Jasną Górę (20 VI)

Lipiec - sierpień

 1. Włączenie się w organizację festynu AK Archiprezbiteratu Jaroslawskiego
 2. Zorganizowanie 2 – dniowej pielgrzymki parafialnej (do uzgodnienia)
 3. Zorganizowanie Parafialnego Wieczoru Patriotycznego (15 VIII)
 4. Udział prezesa POAK w spotkaniu w Strachocinie

Wrzesień / Możdżan Renata

 1. Zorganizowanie spotkania POAK (wspólnie z oazą) przy grillu (10 IX)
 2. Udział w pieszej pielgrzymce parafialnej. do sanktuarium Matki Bożej w Łukawcu (13 IX)

Październik / Orłowska Maria

 1. Udział członków POAK w Jesiennym Dniu Skupienia
 2. Włączenie się w organizację odpustu parafialnego (4 X)
 3. Przeprowadzenie Nabożeństwa Różańcowego (8 X)
 4. Obchody XX Dnia Papieskiego (11 X)
 5. Wpłata roczna na media katolickie (Radio Fara, TV Trwam)

Listopad / Kowalska Danuta

 1. Udział w parafialnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości (11 XI)
 2. Udział w pielgrzymce AK do Przemyśla (21 XI)
 3. Obchody Święta Patronalnego w POAK (22 XI)

Grudzień / Janeczko Mariusz

 1. Zorganizowanie spotkania dzieci ze Św. Mikołajem (6 XII)
 2. Włączenie się w organizacje odpustu parafialnego (8 XII)
 3. Wpłata rocznej należności na DIAK
 4. Podsumowanie rocznej pracy i sporządzenie sprawozdania (10 XII)

 

 

Niech realizacja Programu Pracy na 2020 rok

będzie dla nas okazją

do głębszego poznania i rozważania Bożego Słowa,

a Eucharystia niech nas umacnia w codziennym działaniu.

 

Święty Andrzeju Bobolo – wspomagaj nas!

Święty Janie Pawle II – módl się za nami!

 

 

 

 

Asystent POAK w Wielkich Oczach

 Ks. kanonik Józef Florek

Prezes POAK w Wielkich Oczach

 Anna Bałata

 

Zadania podstawowe POAK:

I Comiesięczne spotkania formacyjne w każdy drugi czwartek miesiąca. W programie:

·         Oprawa liturgiczna Mszy Świętej;

·         Zapalenie świecy;

·         Modlitwa na rozpoczęcie: litania do Ducha Świętego;

·         Kwadrans ewangeliczny – Pismo Święte - Ewangelia wg Świętego Łukasza;

·         Studiowanie i wspólne rozważanie materiałów formacyjnych na 2019 rok: „W mocy Bożego Ducha”;

·         Kwadrans czytelniczy;

·         Dzielenie się wiarą, świadectwa;

·         Omówienie realizacji zadań wynikających z planu pracy;

·         Modlitwa na zakończenie, zgaszenie świecy, błogosławieństwo kapłana.

II Koordynowanie aktywnego udziału świeckich w liturgii niedzielnej i świątecznej.

III Kontynuowanie pomocy dziecku z misji w Kamerunie – roczna opłata za naukę.

IV Zorganizowanie zbiórki środków finansowych na dokończenie budowy kościoła w Ekwadorze.

V Objęcie patronatem modlitewnym księdza Wiesława Mareckiego misjonarza w Kamerunie.

VI  Omówienie Adhortacji: „ O powołaniu do świętości w świecie współczesnym”.

VII Prowadzenie podstawowej dokumentacji: listy obecności, księga finansowa, protokoły spotkań.

 

Zadania każdego członka POAK:

1.      Uczestniczenie w dniach skupienia: wiosennym i jesiennym.

2.      Udział w pielgrzymkach AK: do Strachociny, Częstochowy i Przemyśla.

3.      Systematyczna spowiedź i częsta Komunia Święta,

4.      Systematyczne czytanie Pisma Świętego / Księga Rodzaju/ oraz List do Rzymian .

5.      Uczestnictwo w nabożeństwach Pierwszego Czwartku /wyst. Najśw. Sakramentu/, Piątku,  Soboty,

6.      Uczestnictwo w Archiprezbiteralnym Spotkaniu ze Świętymi - Sieniawa, bł. Adam Czartoryski

7.      Obdarowywanie Pismem Świętym, propagowanie chrześcijańskich pozdrowień.

 

Zadania do realizacji w poszczególnych miesiącach:

Miesiąc:  /  Osoba odpow. za oprawę liturgii i organ. spotk.:  /  Planowane zadania:

 

Styczeń        

 Bałata Anna.        

 1.      Zorganizowanie spotkania opłatkowego członków POAK (24.01).

2.      Udział prezesa w Radzie DIAK w Korczynie (12.01)

3.      Zorganizowanie spotkania opłatkowo -  kolędowego lektorów dorosłych (20.01)

4.       Udział prezesa POAK w rekolekcjach w Strachocinie (19-20.01)

5.      Zorganizowanie spotkania opłatkowo-kolędowego seniorów (19.01)

 

Luty        

Kowalska Danuta

1.   Opracowanie Planu Pracy POAK na 2019 r.(07.02)

 

Marzec      

Baran Maria

1.      Przeprowadzenie nabożeństwa Drogi Krzyżowej (15.03 )

2.      Świętowanie Dnia Imienin Ks. Asystenta POAK, Józefa (19.03)

3.      Zorganizowanie Adopcji Modlitewnej Bierzmowanych( 17.03)

4.      Włącz. się w obchody Dn. Św. Życia w parafii / Duchowa Adopcja nienarodzonych/ (25.03)

 

Kwiecień

Orłowska Maria

1.      Włączenie się w świętowanie 14 rocznicy śmierci Św. J.P.II ( 02.04 )

2.      Włączenie się w świętowanie Triduum Paschalnego, Dnia Kapłana (18-20.04)

3.      Zorganizowanie spotkania POAK „przy wielkanocnym stole” (25.04)

4.      Przeprowadzenie wiosennej akcji „makulatura na misje”( 27.04 )

5.      Zorganizowanie spotkania seniorów (27.04 )

6.      Udział w Wiosennym Dniu Skupienia

7.      Propagowanie oflagowania domów z okazji świąt Maryjnych i patriotycznych (ogł. par.)

 

Maj

Janeczko Mariusz

1.      Udział w pieszej pielgrzymce do Sanktuarium Maryjnego w Łukawcu (03.05)

2.      Udział w Diecezjalnej Pielgrzymce AK do Strachociny ( 11.05 )

3.      Zorganizowanie Parafialnego Dnia Chorych (19.05)

4.      Zorganizowanie 1 dniowej pielgrzymki (propozycja: Jasień, Arlamów) (25.05).

5.      Udział w Nowennie do Ducha Świętego (31.05-08.06)

 

Czerwiec

Celina Stawarska

1.      Parafialne świętowanie rocznicy koronacji Obrazu M.B. Wielkoockiej(09.06)

2.      Zorganizowanie wyjazdu na Krajową pielgrz. AK na Jasną Górę (08.06)

3.      Przygotowanie ołtarza i udział w procesji Bożego Ciała (20.06 )

 

Lipiec - sierpień

1.      Włączenie się w organizację festynu AK Archiprezbiteratu Jaroslawskiego.

2.      Zorganizowanie 2 – dniowej pielgrzymki parafialnej ( do uzgodnienia)

3.      Zorganizowanie  Parafialnego Wieczoru Patriotycznego  (10.08)

4.      Udział prezesa POAK w spotkaniu w Strachocinie

 

Wrzesień

Pisarz Marian

1.       Udział w pieszej pielgrzymce par. do sanktuarium M.B. w Łukawcu (14.09 )

2.      Zorganizowanie spotkania POAK (wspólnie z oazą)  przy grillu (09.09)

 

Październik

Hawrylak Józef

1.      Udział członków POAK w Jesiennym Dniu Skupienia

2.      Włączenie się w organizację odpustu parafialnego (06.10 )

3.      Przeprowadzenie Nabożeństwa  Różańcowego (10.10)

4.      Obchody XIX Dnia Papieskiego  (13.10 )

5.      Przeprowadzenie jesiennej zbiórki makulatury na Misje ( 19.10 )

6.      Wpłata roczna na Media katolickie (Radio Fara, TV Trwam)

7.      Udział w Diecezjalnym Konkursie Pieśni Patriotycznej

8.      Przeprowadzenie wyborów Prezesa i Zarządu POAK na kolejną kadencję

 

Listopad

Hołobud Elżbieta

1.      Udział w parafialnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości (11.11 )

2.      Udział w pielgrzymce AK do Przemyśla (23.11 )

3.      Obchody Święta Patronalnego w POAK (24.11 )

 

Grudzień

Pukas Maria

1.      Zorganizowanie spotkania dzieci ze Św. Mikołajem (06.12 )

2.      Włączenie się w organizacje odpustu parafialnego (08.12 )

3.      Wpłata rocznej należności na DIAK

4.      Podsumowanie rocznej pracy i sporządzenie sprawozdania (12.12 )

 

Niech realizacja Programu Pracy na 2019 rok będzie dla nas okazją do
głębszego poznania i rozważania Bożego Słowa, a Boży Duch niech nas umacnia
w codziennym działaniu.

 

Święty Andrzeju Bobolo, wspomagaj nas!

 

Asystent POAK w Wielkich Oczach:
Ks. Józef Florek

Prezes POAK w Wielkich Oczach:
Anna Bałata

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POAK W ROKU 2018
Par. pw. MB Pocieszycielki Strapionych
w Wielkich Oczach
 
 

     I   ORGANIZACJA

 

1.

Walne Zebrania Członków POAK:

Tak

 

Liczba zebrań:

2

2.

Posiedzenia Zarządu POAK:

Tak

 

Liczba posiedzeń:

1

3.

Spotkania

ogólne POAK:

    Tak

    

Liczba spotkań:

 

10

4.

Dokumentacja POAK:

a/ Plan Pracy na 2018 – uchwalony

    i przekazany do DIAK

Tak

 

b/ Sprawozdanie z działalności za 2018 –

    przyjęte i przekazane do DIAK

Tak

 

c/ Protokoły ze spotkań POAK

Tak

 

d/ Listy obecności ze spotkań POAK

Tak

 

e/ Ewidencja składek członkowskich –

    rozliczenie i przekazanie do DIAK

Tak

 

    


II  FORMACJA

 

   

1.

Czy i z jakiego materiału realizowany jest program formacyjny na spotkaniach?

Tak/ z: Otrzymaliśmy w darze Ducha Św. – ks. T. Borutko,

Pismo Św.,

                   Dla Ak i o AK – ks. J. Niżnik

     

2.

Spotkania comiesięczne POAK

Lp.

Data

Obecność   członków w %

Obecność            Ks. Asystenta Tak/Nie

Omawiana tematyka (krótka relacja)

1.

11.01.2018

73%

Tak

Spotkanie opłatkowo kolędowe

2.

15.02.2018

55%

Tak

Zatwierdzenie planu pracy POAK .

Przygotowanie nabożeństwa Drogi Krzyżowej

3.

15.03.2018

64%

Tak

Zorganizowanie duchowej adopcji Bierzmowanych

4.

12.04.2018

100%

Tak

Spotkanie „przy wielkanocnym  stole”.

Organizacja zbiórki makulatury na misje.

5.

03.05.2018

46%

Tak

Spotkanie integracyjne w par. Miękisz Stary

Udział w Nowennie do Ducha Sw. 11-19.05

6.

14.06.2018

46%

Tak

Organizacja pielgrzymki do Markowej…

7.

01.07.2018

55%

Tak

Opracowanie dekanalnego regulaminu konkursu pieśni patriotycznej.

 

8.

13.09.2018

73%

Tak

Wieczór patriotyczny przy grillu.

9.

11.10.2018

73%

Tak

Spotkanie integracyjne z pieśnią patriotyczną czł. AK dekanatu Radymno II

10.

08.11.2018

55%

Tak

Projekcja filmu „Sprawa Chrystusa”. Sprawozdanie dział. POAKJza 2018 rok

Średnia frekwencja na jedno spotkanie w  %

64%

Własna ogólna ocena

pracy POAK

Praca zgodnie z założonym programem diecezjalnym i POAK

3.

Udział członków POAK w Dniach Skupienia: (jeżeli Tak, wpisać frekwencję  %  członków POAK)

a/ Wiosenny /Patriotyzm i Ojczyzna/

tak

55%

b/ Jesienny /100 lecie Niepodległości/

tak

9%

4.

Udział członków POAK w pielgrzymkach: (jeżeli Tak, wpisać frekwencję  %  członków POAK)

a/ do Patrona św. Andrzeja Boboli do Strachociny

tak

64%

b/ do Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasną Górę

    tak

55%

c/ na Uroczystość Chrystusa Króla w Przemyślu

-

-


 

    III  AKCJA

 

 

  1.

 

Realizacja przez POAK zadań nakreślononych i przyjętych w Programie Pracy na 2018 rok: (hasłowo wymienić w punktach)

 1. Zorganizowanie spotkania opłatkowo – kolędowego seniorów oraz lektorów dorosłych.
 2. Zorganizowanie obchodów parafialnego Dnia Chorych.
 3. Zorganizowanie parafialnych obchodów Dnia Imienin, Urodzin, Jubileuszu 30 lat kapłaństwa ks. Asystenta POAK Józefa Florka, Dnia Kapłana, pożegnania  ks. wikariuszy.
 4. Zorganizowanie Adopcji Modlitewnej Bierzmowanych w parafii.
 5. Zorganizowanie parafialnego konkursu pieśni patriotycznej „Śpiewam mojej Ojczyźnie” .
 6.  Włączenie się  w comiesięczną Nowennę za Ojczyznę / luty – październik/
 7. Udział w  konferencjach o Duchu Św. wg Encykliki J.P.II „ Dominum et Vivifakantem”podczas parafialnych Wieczorów Uwielbienia

 

2.

Inne interesujące działania podejmowane przez POAK w parafii i poza parafią:  (hasłowo wymienić w punktach)

 1. Akcje na rzecz misji: zbiórka makulatury /ok. 7 ton/, roczna opłata za naukę dziecka z Kamerunu , wsparcie modlitewne misjonarza z Ekwadoru /ks. W  Marecki/.
 2. Zorganizowanie wyjazdu parafian do Strachociny, Częstochowy /wraz z AK/ oraz pielgrzymki par. do Markowej, Przeworska, Łańcuta i Krzemienicy / na grób Śp. ks. J.  Kluza/.
 3. Włączenie się  w organizację festynu AK w Morawsku.
 4. Uiszczenie opłaty rocznej na media katolickie oraz na DIAK.
 5. Zorganizowanie spotkania integracyjnego członków AK z terenu dekanatu Radymno II, włączenie „gości” do modlitwy różańcowej za Ojczyzną oraz oprawy liturgicznej Mszy Św.

3.

Działania na rzecz rozwoju Akcji Katolickiej w parafii: ( jeżeli były, opisać jakie)

Informacja na str. int. parafii

  


 

IV  STAN LICZEBNY POAK na dzień 31.10.2018

 

1.

a/ Członkowie zwyczajni

11

 

b/ Członkowie wspierający

3

c/ Kandydaci

4


 

 

Jesteśmy napełnieni Duchem Świetym

 

Zadania podstawowe POA

I. Comiesięczne spotkania formacyjne w każdy drugi czwartek miesiąca. W programie:

 • - oprawa liturgiczna Mszy Św.,
 • -  zapalenie świecy, modlitwa do Ducha Świętego,
 • -  lektura Pisma Świętego,
 • - studiowanie materiałów formacyjnych na 2018 rok: „ Otrzymaliście w darze Ducha Świętego” oraz  treści książki  ks. Asystenta o AK,
 • - dzielenie się wiara,  kwadrans czytelniczy, omówienie zadań miesięcznych wynikających z planu pracy,
 • -  zakończenie modlitwą, błogosławieństwo Kapłana.

II. Koordynowanie  aktywnego udziału świeckich w liturgii niedzielnej i świątecznej.

III. Kontynuowanie pomocy dziecku z misji w Kamerunie –  roczna opłata za naukę

IV. Prowadzenie podstawowej dokumentacji /listy obecności, protokołyspotkań/

 

Zadania każdego członka POAK

1.Uczestniczenie w dniach skupienia: wiosennym i jesiennym, pielgrzymkach AK do Strachociny, Częstochowy i Przemyśla.

2.  Systematyczna modlitwa  o  powołania do naszego stowarzyszenia oraz za Ojczyznę.

3. Trwanie w przyjaźni z Jezusem Chrystusem poprzez: codzienny rachunek sumienia, systematyczną spowiedź świętą, lekturę Pisma Świętego, częste uczestnictwo we Mszy Świętej

4. Wspieranie modlitewne konkretnego misjonarza  /ks. Wiesław  Marecki z Ekwadoru /, złożenie ofiary na  wyposażenie kościoła w Ekwadorze.

5. Włączenie się w  comiesięczną Nowennę za Ojczyzną  / 11-go dnia przez 9 m-cy /.

6. Udział w comiesięcznych / 2-go / konferencjach o Duchu Świętym  wg Encykliki  J.P.II „ Dominum et Vivifakantem” podczas parafialnych Wieczorów Uwielbienia. 

 

Zadania do realizacji w poszczególnych miesiącach

 

Miesiąc

Osoba odpow. za organ. spotkania

Planowane zadania

Styczeń

Anna Bałata

 

 

1.Udział  prezesa POAK w rekolekcjach w Strachocinie /06 - 07.01/

2.Zorganizowanie spotkania opłatkowego członków POAK / 11 .01/

3.Udział prezesa w Radzie DIAK w Albigowej  /13.01/

4. Zorganizowanie spotkania seniorów /20 .01/

5.Zorganizowanie spotkania kolędowego lektorów dorosłych /21.01/

6. Zorg.  ogólnego zebrania członków POAK – oprac. propozycji Programu Pracy na 2018 rok /23.01 /

7.Udział w spotkaniu opłatkowo -kolędowym czł. AK Archipr. Jarosławskiego w Jarosławiu./ 28.01/

 

Luty

Renata Mozdżan

 

 

1. Zorganizowanie obchodów Parafialnego Dnia Chorych, przygotowanie agape /11.02/

2. Zatwierdzenie Programu Pracy na 2018 rok /15.02/

3. Przeprowadzenie nabożeństwa Drogi Krzyżowej  /16.02/

 

Marzec

Halina Czołacz

 

 

1. Zorganizowanie Adopcji Modlitewnej Bierzmowanych w parafii  / wg uzgodnień/

2.Świetowanie Dnia Imienin Ks. Asystenta POAK , Józefa /19.03/

3.Włączenie się w świętowanie Triduum Paschalnego, Dnia Kaplana /29 - 31.03/

4.Włączenie się do udziału w akcji „Bronię  Życia – Wspieram Życie” – bank krwi / w miarę możliwości/

 

Kwiecień

Maria Orłowska

 

 

 

 

1.Właczenie się w obchody 13 rocznicy śmierci Św. J.P.II / 02.04 /

2. Zorganizowanie spotkania POAK „przy wielkanocnym stole”/12.04/.

3.Zorganizowanie spotkania seniorów /14.04/

4.  Przeprowadzenie zbiórki „makulatury na Misje” / 21.04 /

5.Udział w wiosennym Dniu Skupienia członków AK  /22.04. – Ostrów k. Jarosławia /

6.Zorg.  wyjazdu par. na grób Śp. Ks. Kan. J.K. do Krzemienicy oraz do Przew.,  Łańcuta i Markowej/28.04 /

7. Propagowanie oflagowania domów z okazji świąt Maryjnych i patriotycznych / ogł par/

 

Maj

Maria Baran

 

 

 

1.Udział w pieszej pielgrzymce do Sanktuarium w Łukawcu /03.05/

2.Udział w Nowennie do Ducha Św. / 11.- 19. 05 /

3.Zorganizowanie pielgrzymki do Strachociny /12.05 / bp Gądecki

4. Zorganizowanie Konkursu Pieśni Patriotycznej w parafii /wg uzgodnień/

5.Przygotowanie ołtarza i udział w procesji Bożego Ciała / 31.05/

 

Czerwiec

Celina Stawarska

 

 

1.Parafialne świętowanie rocznicy koronacji Obrazu MB Wielkoockiej /10.06/.

2. Udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce AK na Jasną Górę /09.06/

3.Udział prezesa w wyborach do DIAK w Przemyślu /30.06 /

 

Lipiec -sierpień

 

 

1.Włączenie się w organizację festynu AK Archiprezbiteratu Jarosławskiego

2.Zorganizowanie 2 – dniowej pielgrzymki parafialnej / Warszawa, Niepokalanów./

3.Udział prezes  w spotkaniu z Arcybiskupem A. Szalem / 25.08 /

 

Wrzesień

Janina Pankiewicz

 

 

1.Zorganizowanie Parafiady Patriotycznej / do uzgodnienia /

2. Udział w pieszej pielgrzymce do Sanktuarium w Łukawcu /14.09/

3.Udział kand. na samorządowców w spotkaniu w Strachocinie /29.09 /

 

Październik

Józef Hawrylak

 

 

1.Właczenie się w organizację odpustu parafialnego /07.10 /

2..Udział w jesiennym Dniu Skupienia AK

3. Przeprowadzenie Nabożeństwa Różańcowego/ 11.10 / oraz spotk form wspólne z sąsiedn. POAK

4.Obchody Dnia Papieskiego / kremówki ?/ 14.10/

5.Przeprowadzenie zbiórki makulatury na Misje / 20.10 /

6..Wpłata roczna  na Media Katolickie /Radio Fara, TV Trwam/

 

Listopad

Danuta Kowalska

 

 

1.Udział w finale Koncertu Pieśni Patriotycznej na Zamku Król. w W-wie / 04.11 /

2. Udział w gminnych i parafialnych obchodach 100 Roczn. Odzysk. Niepodległości  /11.11/

3. Udział w pielgrzymce AK do Przemyśla /24.11/

4.Obchody Święta  Patronalnego POAK /25.11/

 

Grudzień

Maria Pukas

 

 

1.Zorganizowanie spotkania dzieci ze Św. Mikołajem /06.12/

2.Włączenie się w organizację odpustu parafialnego /08.12 /

3. Wpłata rocznej należności  na DIAK

4.Podsumowanie rocznej pracy i sporządzenie sprawozdania /15.12/.

 

                                                                                                                                                                               Prezes POAK Wielkie Oczy 
 Anna Bałata

 

 

 

 

 

 Zadania podstawowe POAK:
 1. Comiesięczne spotkania formacyjne w każdy drugi czwartek miesiąca. W programie:
  • Oprawa liturgiczna Mszy Świętej;
  • Zapalenie świecy;
  • Modlitwa na rozpoczęcie;
  • Kwadrans ewangeliczny – Pismo Święte- Ewangelia wg Świętego Łukasza;
  • Studiowanie i wspólne rozważanie materiałów formacyjnych na 2017 rok: „Idźcie i głoście”;
  • Kwadrans czytelniczy;
  • Dzielenie się wiarą, świadectwa;
  • Omówienie realizacji zadań wynikających z planu pracy;
  • Modlitwa na zakończenie, zgaszenie świecy, błogosławieństwo kapłana.
 2. Koordynowanie aktywnego udziału świeckich w liturgii niedzielnej i świątecznej.
 3. Kontynuowanie pomocy dziecku z misji w Kamerunie – roczna opłata za naukę.
 4. Włączenie się w rotacyjną adorację Najświętszego Sakramentu w parafii.
 5. Zorganizowanie zbiórki środków finansowych na dokończenie budowy kościoła w Ekwadorze.
 6. Objęcie patronatem modlitewnym księdza Wiesława Mareckiego misjonarza w Kamerunie.
 7. Podejmowanie prób dotarcia do bliźnich, którzy nie przychodzą na niedzielną Mszę Świętą.
 8. Prowadzenie podstawowej dokumentacji: listy obecności, księga finansowa, protokoły spotkań.

   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:00, 9:00, 11:00, 15:00

Dni powszednie
18:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2018