youtube kościół

   

Harmonogram - Grudzień 2018

Data

 

godz. 7:00

godz. 9:00

godz. 11:00

godz. 15:00

2 grudnia 

I czytanie

Maria Pukas

Siostry

Agnieszka Sęga

Zofia Wojtasik

II czytanie

Paweł Hawrylak

Grażyna Gnot

Krystian Paryniak

Dorota Sopel

modlitwa wiernych

Gabriela Brzoza

Beata Milecka

Jadwiga Krzyszkowska

Ewa Szal

     
 8 grudnia  
I czytanie
7:00
Maria Orłowska 
- Ewa Janeczko
 17:00
Grażyna Puzyr
 

II czytanie

Krzysztof Pukas

-

Stanisław Puzyr

 Stanisław Szal

modlitwa wiernych

Urszula Hojdak - Jadwiga Pałczyńska  Elżbieta Szawińska

9 grudnia  

I czytanie

Janina Pankiewicz

Siostry

Anna Spital 

Elżbieta Złonkiewicz 

II czytanie

Jan Kaczmar

Piotr Hawrylak

Przemysław Mazepa

Jan Kozlowski

modlitwa wiernych

Zofia Mazepa 

Honorata Antoniów

Edyta Pokraka

Anna Rudzińska

16 grudnia

I czytanie

Gabriela Brzoza

Siostry

Anna Hawrylak

Teresa Kaciuba

 

 

II czytanie

Jakub Mazepa 

Renata Jakimowicz 

Maria Sikorska

Maria Pukas 

modlitwa wiernych

Grażyna Gnot

Katarzyna Lechocińska-Żywiak 

Maria Baran

Alina Stopyra-Bąk 

           
23 grudnia I czytanie  Maria Pukas Siostry Elżbieta Szawińska  Jadwiga Krzyszkowska

 

 

II czytanie Stanisław Szal Anna Puzyr Stanisław Puzyr  Krystian Paryniak
  modlitwa wiernych Maria Orłowska  Beata Milecka Ewa Szal Agnieszka Sęga
           
25 grudnia I czytanie
0:00
Ewa Janeczko
Siostry  Jadwiga Pałczyńska  Teresa Kaciuba
  II  czytanie  Przemysław Mazepa Grażyna Puzyr Jan Kozłowski  Krzysztof Pukas 
  modlitwa wiernych Urszula Hojdak Honorata Antoniów Anna Rudzińska  Zofia Mazepa 
           

26 grudnia 

I czytanie Jan Kaczmar Siostry Edyta Pokraka -
  modlitwa wiernych Zofia Wojtasik Katarzyna Lechocińska-Żywiak  Maria Sikorska -
           
27 grudnia I czytanie - - -
17:00
Anna Spital
  modlitwa wiernych - - - Anna Puzyr 
           
30 grudnia I czytanie Janina Pankiewicz  Siostry Joanna Kozlowska Anna Hawrylak
  II czytanie  Piotr Hawrylak  Jakub Mazepa Elżbieta Złonkiewicz Paweł Hawrylak
  modlitwa wiernych Dorota Sopel Renata Jakimowicx Alina Stopyra-Bąk  Anna Rudzińska
           
31 grudnia I czytanie  - - -
17:00
Jan Kozłowski 
  modlitwa wiernych - - - Maria Baran
           

Harmonogram - Listopad 2018

Data

 

godz. 7:00

godz. 9:00

godz. 11:00

godz. 15:00

1 listopada 

I czytanie

Gabriela Brzoza

Siostry

godz.: 12:00
Maria Sikorska

-

II czytanie

Stanisław Szal

Grażyna Gnot

Stanisław Puzyr

-

modlitwa wiernych

Maria Pukas

Beata Milecka

Jadwiga Krzyszkowska

-

 

     
 2 listopada  
I czytanie - -
17:00
Anna Spital
 20:00
Elżbieta Złonkiewicz
 

II czytanie

-

-

Krystian Paryniak 

 Dorota Sopel

modlitwa wiernych

- - Anna Puzyr  Elżbieta Szawińska

 

4
 listopada  

I czytanie

Urszula Hojdak

Siostry

Ewa Szal

Teresa Kaciuba

II czytanie

Jan Kaczmar

Krzysztof Pukas

Przemysław Mazepa

Jan Kozlowski

modlitwa wiernych

Maria Orłowska

Honorata Antoniów

Ewa Janeczko

Anna Rudzińska

 

11 listopada

I czytanie

Zofia Mazepa 

Siostry

Alina Stopyra-Bąk

Jadwiga Pałczyńska

II czytanie

Jakub Mazepa 

Renata Jakimowicz 

Zofia Wojtasik

Piotr Hawrylak 

modlitwa wiernych

Janina Pankiewicz

Katarzyna Lechocińska-Żywiak 

Maria Baran

Anna Hawrylak

 

         
18 listopada
I czytanie 
Maria Pukas
Siostry
Anna Spital
Jadwiga Krzyszkowska
 
II czytanie
Paweł Hawrylak
Beata Milecka
Stanisław Puzyr
Krystian Paryniak
 
modlitwa wiernych
Grażyna Gnot
Gabriela Brzoza
Agnieszka Sęga
Elżbieta Szawińska
           
25 listopada
I czytanie
Dorota Sopel
Siostry 
Edyta Pokraka
Akcja 
 
II  czytanie 
Stanisław Szal
Przemysław Mazepa
Grażyna Puzyr
Katolicka
 
modlitwa wiernych
Urszula Hojdak
Honorata Antoniów
Anna Rudzińska
 
HARMONOGRAM UDZIAŁU LEKTORÓW DOROSŁYCH
W LITURGII NIEDZIELNEJ I ŚWIĄTECZNEJ
 
Uwagi:
  • w razie nieobecności lektor jest zobowiązany uzgodnić zastępstwo innej osoby (niekoniecznie z listy lektorów) lub zgłosić ten fakt w zakrystii ze stosownym wyprzedzeniem,
  • jeśli podczas Mszy Świętej udzielany jest Sakrament Chrztu Świętego, modlitwa wiernych przybiera specjalną formułę wypowiadaną przez kapłana (nie odczytuje jej lektor),
  • w przypadku zmiany godziny Mszy Świętej należy dostosować swój udział w liturgii do zapowiedzianych zmian.
   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:00, 9:00, 11:00, 15:00

Dni powszednie
17:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2018