W  sierpniu 2001 roku proboszczem naszej parafii został  ks. Józef Florek.

W niedzielę 29 sierpnia świętowaliśmy jubileusz 20 lecia  pobytu ks. proboszcza wśród nas. Ksiądz odprawił Mszę Św. o godz. 11.00 we własnej intencji jako dziękczynienie Bogu za te minione lata. Oprawę liturgiczną sprawowali parafianie. Przed  błogosławieństwem wystąpiły delegacje z życzeniami i kwiatami, a także szczególnym upominkiem: obrazem Św. Józefa  Robotnika. Kontynuacją wspólnego świętowania było spotkanie parafian przy grillu. Ks. proboszcz piekł kiełbaski, panie podawały słodkości. Była też okazja wręczenia jubilatowi  innych  upominków. To wieczorne spotkanie upłynęło w gwarze rozmów i śpiewie  piosenek.

Składamy księdzu proboszczowi serdeczne Bóg zapłać  za pasterzowanie naszej wspólnocie, nauczanie, modlitwę, sprawowanie sakramentów, wszelkie dobro i opiekę oraz liczne przedsięwzięcia inwestycyjno-gospodarcze. A na dalsze lata i kolejne jubileusze posługi pasterskiej  w naszej parafii  Szczęść Boże.

Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego parafialnego wydarzenia

Tradycyjnie już, w Uroczystość św. Józefa, obchodziliśmy w naszej parafii dzień imienin Księdza Proboszcza.

Drogę Krzyżową o św. Józefie przeprowadzili członkowie Akcji Katolickiej i lektorzy parafialni. Po tym nabożeństwie wspólnie uczestniczyliśmy w Eucharystii sprawowanej w intencji Księdza Proboszcza.

Po liturgii ks. Łukasz, przedstawiciele parafii: dorośli, młodzież i dzieci złożyli najserdeczniejsze życzenia i kwiaty na ręce ks. Proboszcza.

 

Święty Józefie, patronie nasz

- módl się za nami!

Nie wyobrażamy sobie przeżywania Wielkiego Postu bez udziału w charakterystycznych dla tego okresu nabożeństwach pasyjnych. Prowadzą nas one na miejsca męki Zbawiciela, gdzie możemy spotkać cierpiącego za nasze grzechy Chrystusa.

26 marca, w drugi piątek Wielkiego Postu  odbyła się w naszej parafii Droga Krzyżowa, w której można było uczestniczyć także za pośrednictwem środków masowego przekazu. W ten dzień bowiem, terenowy oddział diecezjalnego Radia FARA zagościł w naszym sanktuarium. Rozważania kolejnych stacji Drogi Krzyżowej – czytane przez dorosłych lektorów – prowadziły nas do głębszego zrozumienia tajemnicy obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i bardziej świadomego uczestnictwa w Eucharystii.

Transmisja z nabożeństwa dostępna jest na stronie radia FARA:

Obraz na stronie 20200825_loga_alejka.png

Zakończono realizację projektu pn. "Podniesienie walorów turystycznych gminy poprzez utworzenie alejki spacerowej w miejscowości Wielkie Oczy", finansowanego w ramach PROW na lata 2014-2020, w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Koszt realizacji projektu wyniósł ok. 245 tys. zł z czego 90% to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Imieniny ks. proboszcza

W czwartek 19 marca, jak każdego roku, obchodziliśmy w naszej parafii Dzień Imienin ks. kan. Józefa. Mszę Świętą w swojej intencji odprawił Solenizant, a w oprawę liturgiczną włączyli się lektorzy dorośli. Po Eucharystii  były kwiaty i imieninowe życzenia od ks. wikariusza Sebastiana oraz od przedstawicieli wszystkich parafian i ministrantów. Następnie chętni spotkali się w salce przy ciastku i herbacie przygotowanych przez członków grup parafialnych: Akcji Katolickiej, Oazy, Domowego Kościoła.

 

Anna

   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:00, 9:00, 11:00, 15:00

Dni powszednie
18:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2018